Studii și Cercetări de Geofizică, 1970 (Anul 8, nr. 1-2)

1970 / nr. 1

COMITETUL DE REDACȚIE Academician SABBA ȘTEFĂNESCU, redactor responsabil ; LIVIU CONSTANTINESCU, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, redactor responsabil adjunct ; Academician G. ATANASIU; Academician TH.­V. IONESCU; I. GAVAT, membru cores­pondent al Academiei Republicii Socialiste România; DOREL ZUGRĂ­­VESCU, secretar științific de redacție. La revue „Studii și cercetări de geologie-geofizică-geografie”, Seria geofizică, paraît 2 fois par an. Le prix d'un abonnément annuel est de $ 4,— £ 1.13.0 ; FF 20,— ; D.M. 16.—. Toute commande de l'étranger sera adressée à CENTRALA CĂRȚII, Boîte postale 134—135 (Calea Victoriei 126) Bucarest, Roumanie ou à ses représentants à l'étranger. En Roumanie, vous pourrez vous abonner par les bureaux de poste, ou chez votre facteur. Revista apare de două ori pe an. In țară abonamentele se primesc la oficiile poștale, agențiile poștale, factorii poștali și difuzorii de presă din întreprinderi și instituții. Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice altă corespondență se trimit la Comitetul de redacție al revistei pe adresa: București, B-dul Ana Ipătescu, nr. 21

Next