Studii și Cercetări de Geofizică, 1972 (Anul 10, nr. 1-2)

1972 / nr. 1

STUDII ȘI CERCETĂRI TOMUL 10. NR. 1 DE GEOLOGIE GEOFIZICĂ GEOGRAFIE SERIA GEOFIZICĂ 1972 SAMAR M. IANAȘ și R. PLAVIȚĂ. Citeva aplicații ale transformatei Fourier la analiza datelor gravimetrice.................................................................................................. LIVIU CONSTANTINESCU, Fenomene precursoare ale cutremurelor puternice D. ENESCU, I. CORNEA, P. CONSTANTINESCU, FL. RĂDULESCU și ȘT. PĂTRUȚ. Structura scoarței terestre și a mantalei superioare in zona curburii Carpaților .................................................................................................. C. RADU și D. JIANU. Studiul cutremurului din 1969 XN­ 21 (Vrancea— România) .................................................................................................................... D. ROMANE­SCU, Stabilitatea magnetică a rocilor efuzive din munții Metaliferi W. WINTER, Utilizarea entropiei informaționale ca algoritm pentru determinarea perturbațiilor în actinometrie................................................................................. M. IANĂȘ și N. MOLDOVEANU. Utilizarea analizei spectrale la prelucrarea datelor gravimetrice................................................................................................... G. PURCARU și D. ZORILE­SCU, Simularea producerii cutremurelor inter­mediare din Vrancea și caracteristicile lor informaționale.......................... N. MÂNDRE­SCU, Cercetări experimentale de microzonare seismică .... STUDII MONOGRAFICE DE ANSAMBLU I. STOICA, Tehnica măsurătorilor de teren a câmpului electromagnetic tranzistoriu 117 Pag. 23 e/ 43 У 5V 69 V7 731 87 '/ 103'­/ ST. CERC. GEOL. GEOGR., GEOFIZ., SERIA GEOFIZ., TOM. 10, NR. 1, P. 1­­ 180, BUCUREȘTI, 1972

Next