Studii și Cercetări de Geofizică, 1975 (Anul 13)

ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA Comitetul de redacție Redactor responsabil : Academician SABBA ȘTEFĂNESCU Redactor responsabil adjunct : Prof. LIVIU CONSTANTINESCU, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România. Membri : Prof. IULIAN GAVAT, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, Prof. RADU BOTEZATU, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, Prof. ALEXANDRU GRIGORIU, DRAGOMIR ROMANESCU, MARIUS VISARION Secretar științific de redacție: DOREL ZUGRĂVESCU Toute commande de l’étranger pour les travaux parus aux Editions de l’Académie de la République Socialiste de Roumanie sera adressée à ILEXIM Serviciul Export-Import Carte (Livres)/ Serviciul Export-Import Presă (Revues), PO Box 2001, Calea Griviței nos 64—66, Bucarest 12, Roumanie. în țară abonamentele se primesc la oficiile poștale, agențiile poștale, factorii poștali și difuzorii de presă din întreprinderi și instituții. Revistele se pot procura (direct sau prin poștă) și prin PUNCTUL DE DESFACERE din cadrul Editurii Academiei. Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice altă corespondență, se trimit la Comitetul de redacție al revistei pe adresa­­ București, str. 13 Decembrie nr. 19, sector 7, tel. 135526. EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA București, Calea Victoriei 125, sector 1, tel. 50 76 80

Next