Studii și Cercetări de Geofizică, 1977 (Anul 15)

TOM. 15 STUDII ȘI CERCETĂRI DE GEOLOGIE GEOFIZICĂ GEOGRAFIE GEOFIZICĂ SAMAR ȘTEFAN AIRINEI, RADU BOTEZATU, Contribuții geofizice la cunoașterea geologică a Dobrogei.......................................................................................................................... 3 ȘTEFAN AIRINEI, Microplăci litosferice pe teritoriul României reflectate în anomalii gravimetrice regionale...................................................................................................... 19 DINU ȘTEFĂNESCU, MIRCEA PAUCA, TIBER­IU ZORA PAPEL, TUDOREL ORBAN, Studii de microzonare în vederea îmbunătățirii proiectării construcțiilor din regiuni seismice.......................................................................................................... 31 CRIȘAN DEMETRESCU, Cu privire la efectul lucrărilor de foraj asupra cîmpului termic natural.................................................................................................................................. 17 N. PANIN, G. SALOMIE, V. VARODIN, Cercetări batimetrice pe platforma continentală a Mării Negre...................................................................................................................... 57 MARIA LEMNE, ELEONORA VÎJDEA, ANCA TANASESCU, OLIVIA ROMANESCU, ASTREL RĂDULESCU, Determinarea vîrstelor absolute prin metoda A — K, va­rianta diluției izotopice.................................................................................................. 75 GR­IȘAN DEMETRESCU. Determinarea conductivității termice a rocilor prin măsură­tori pe fragmente de rocă.................................................................................................. 85 ȘTEFAN AIRINEI, A.­PRICAJAN, T. BANDRABUR, Semnificația vulcanismului neogen din România in legătură cu sursele de ape termale......................................... 93 V. D. RUSU, C. S. SA­VA, Anomalia cîmpului gravității în lucrările miniere de la Băișoara 103 DAN ZOBILESCU, Metode de estimare a cantității de aur din bidoane sigilate prin acti­vare și programare matematică..................................................................................... 117 PAUL CRISTEA, PETRE CONSTANTINESCU, SEVER SPANOCHE, Cercetări se­ismice în sonde pentru sare.......................................................................................... 137 V. VARODIN: Aplicarea prospecțiunii seismice de reflexie la cercetarea platformei con­tinentale românești a Mării Negre.............................................................................. 151 AURELIAN NEGUȚ. Contribuții la valorificarea diagrafiei geofizice în explorarea ma­sivului de sare Slătioarele—Argeș.................................................................................. 107 I.IV­U CONSTANTINESCU, Citeva informații cantitative asupra seismului vrâncean din­­ 1 martie 1977 .......................................................................................................... 177 I­IV­U CONSTANTINESCU, Contribuția lui Ștefan Hepites la dezvoltarea geofizicii . . 179 j ION­VENCOV­I.......................................................................................................................... 187 LT. CERC., GEOL., GEOFIZ., GEOGR., GEOFIZICĂ, TOM 15, P. 1-188, BUCUREȘTI, 1977 - T 1977

Next