Studii și Cercetări de Geofizică, 1978 (Anul 16)

TOM. 16 J__L. 1978 мп­/ 1 . STUDII ȘI CERCETĂRI DE GEOLOGIE GEOFIZICĂ GEOGRAF­I­E GEOFIZICĂ ST. CERC., GEOL., GEOFIZ., GEOGR., GEOFIZICĂ, TOM 15, P. 1­ 168, BUCUREȘTI, 1978 T­I г­m ш ■ . • m429 ®** 1978 SAMAR RADU BOTEZATU. Contribuții la problema descrierii analitice a anomaliilor timpurilor potențiale. 3. Dimensiuni și semnificații fizice ale unor mărimi sintetice determinate folosind descrierea analitică pe profil a anomaliilor gravimetrice.......................................................................................................... 3­0 G. MÜLLER, K. P. BONJER, H. STOCKL, DUMITRU ENESCU, Cutremurul românesc din 4 martie 1977. Procesul de rupere dedus din soluția planului de falie și analiza evenimentului multiplu......................................................... 11 . ION­ CORNEA, ELEONORA SPANOCHE, Contribuții la studiul seismogeologic al părții de Nord-Est a Depresiunii Panonice (zona Oradea-Carei) .... 27 C NGUYEN HIT­DUC, Studiul paleomagnetic al sedimentelor roșii de virstă per­miană din bazinul Mehadia (Banat).................................................................... 33 VIRGIL BARDAN, Unele aplicații ale teoriei distribuțiilor la reprezentarea semnalelor și a sistemelor liniare........................................................................ 53 O­RAUL DOROBANȚU, DOREL ZUGRAVESCU, Traductor capacitiv miniatu­rizat de mare sensibilitate cu utilizări in aparatura geofizică................ 8. D. PARASCHIV, M. CRISTIAN, Date preliminare și considerații geologice asupra unor parametri fizici intilniți la mare adincime..................................... 99 țu D. MILCOVEANU, O sinteză a modelelor și diagramelor spectrale utilă pentru interpretarea, pe baza analizei Fourier, a explorărilor gravimetrice și magnetice (N­) .......................................................................................................... 113 ■— D. MILCOVEANU, Funcția de autocorelație și noi posibilități de utilizare in inter­pretarea geofizică..................................................................................................... 127 0*

Next