Studii și Cercetări de Geofizică, 1980 (Anul 18)

ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA Colegiul de redacție Redactor șef : Acad. SABBA ȘTEFĂNESCU Redactor șef adjunct : Prof. LIVIU CONSTANT­INE­SCU, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România Membri : Prof. RADU BOTEZATU, membru corespondent al Aca­demiei Republicii Socialiste România, DRAGOMIR ROMANESCU, MARIUS VISARION, VALERIU VARODIN Secretar responsabil de redacție i DOREL ZUGRĂVESCU Toute commande de l’étranger pour les travaux parus aux Editions de l'Académie de la République Socialiste de Roumanie sera adressée à ILEXIM Departamentul Export-Import Presă РОВ 136—137—télex : 11226—Bucarest, 3,13 Decembrie, Roumanie. în țară abonamentele se primesc la oficiile poștale, agențiile poștale, factorii poștali și difuzorii de presă din întreprinderi și instituții. Revistele se pot procura (direct sau prin poștă) și prin PUNCTUL DE DESFACERE din cadrul Editurii Academiei. Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice altă corespondență, se trimit la COMITETUL DE REDACȚIE AL REVISTEI pe adresa­­ str. Alex. Sahia nr. 19—21. 70201 — București. EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA București, Calea Victoriei 125, 79717 telefon 50.76.80

Next