Studii și Cercetări de Geofizică, 1981 (Anul 19)

ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA Redactor șef : Colegiul de redacție Acad. SABBA ȘTEFĂNESCU Redactor șef adjunct : Prof. LIVIU CONSTANTINESCU, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România Membri : Prof. RADU BOTEZATU, membru corespondent al Academiei R. S. România, DRAGOMIR ROMANESCU, MARIUS VISARION, VALERIU VARODIN Secretar responsabil de redacție : DOREL ZUGRAVESCU Toute commande de l’étranger pour les travaux parus aux Editions de l’Académie de la République Socialiste de Roumanie sera adres­sée à ILEXIM Departamentul Export-Import Presă, P.O. Box 136—137, télex 11226, 79517 Bucarest, 3, str. 13 Decembrie Roumanie în țară abonamentele se primesc la oficiile poștale, agențiile poștale, factorii poștali și difuzorii de presă din întreprinderi și instituții. Revistele se pot procura (direct sau prin poștă) și prin punctul de desfacere din cadrul Editurii Academiei. Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice altă corespondență se trimit la Colegiul de redacție al revistei pe adresa : str. Alex. Sahia, nr. 19 — 21. 70 201 București, tel. 12.31.96. EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 79717 București, Calea Victoriei 125, tel. 50.76.80

Next