Studii și Cercetări de Geofizică, 1983 (Anul 21)

ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA Colegiul de redacție Redactor șef : Acad. SABBA ȘTEFANESCU Redactor șef adjunct : Prof. LIVIU CONSTANTINE­SCU, membru corespondent al Academiei R.S. România Membri : Prof. RADU BOTEZATU, membru corespondent al Acade­miei R.S. România, VALERIU VARODIN Secretar științific de redacție : DOREL ZUGRAVESCU CONSILIUL DE REDACȚIE Acad. SABBA ȘTEFANESCU, prof. LIVIU CONSTANTINESCU, membru corespondent al Academiei R.S. România, prof. RADU BOTEZATU, membru corespondent al Academiei R.S. România, VALERIU VARODIN, DOREL ZUGRĂVESCU, DRAGOMIR ROMANESCU, MARIUS VISARION Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice altă corespondență se trimit la Colegiul de redacție al revistei pe adresa : str. Alex. Sahia, nr. 19 — 21. 70 201, București, tel. 12.31.96 Toute commande de l’étranger pour les travaux parus aux Éditions de l’Académie de la République Socialiste de Roumanie sera adressée à ILEXIM, Departamentul Export-Import carte, Departamentul Export-Import (Presă), P.O. Box 136-137, télex 11 226, 79 517, Bucarest, 3, str. 13 Decembrie, Roumanie. In țară abonamentele se primesc la oficiile poștale. EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 79­717, București, Calea Victoriei 125, tel. 50.76.80

Next