Színházi Élet - 1929/42. szám

A Britanniában vacsoráztunk... . . . Édes­anyám is volt nekem, meséli a Perics Jenő nótafája és a frakkos pincérek nesztelenül siklanak tovább az asztalok között, ahol Budapest és az ország legjobb társasága ül. Emilt Bethlen Margit grófnő szupézik Teleky Pál grófékkal, amott a Scitovszkyak vacsoráznak, egy másik asztalnál Palló Imre ül Lukács Pállal, ismét másutt a népszerű primadonna elött illatoznak vérvörös rózsák, Grünwald Emil dr. asztalánál a ,befoglalva" tábla, távolabb Holitscherékat látjuk, azután Magyar Lászlót, a Lovaregylet titkárát, Krammerékkal egy asztalnál hallgatják a muzsikát Schertz tőzsdetitkár és Hónai, a Ligetklub elnöke, ismert társaságbeli hölgyek és urak minden­felé: a Britannia ma éppenúgy hozzátartozik a pesti divathoz, mint a déli korzó a Váci­ utcában, vagy Molnár Ferenc premierje a Vigben. Az egyik csodás iparművészi ízléssel berendezett különteremben éppen esküvői lakomát ünnepelnek. Néha, ahogy a gyors pincérek kicsapják az ajtót, kihullik egy vidám teszt néhány foszlánya. Szüret ideje lévén, úgyszólván minden nap lakodalmat ülnek a Britanniában. Mindenütt az egész világon vannak e t ab­­­i­s­s­emen­tok, amelyek azzal,­­hogy tökéletest nyújtanak, divatba jönnek és idővel patinához j állnak. Budapesten ez a hely a Britannia. Komfortos hotelje, vasárnapi táncos five a glockja, bridgeterme egyaránt divatban vannak ma, akárcsak az étterme, ahol estéről-estére találkozót ad egymásnak a szüle­tési arisztokrácia éppenúgy, mint Pest társasági élete és a vidéki társaságoknak Pestre felránduló reprezentánsai. A főváros idegenforgalmi statisztikájában a Britannia ma egyik első helyen áll, hotelvendégeinek díszes listáján ott látjuk a vidéki földbirtokost, a lateinert, a kereskedőt együtt a külföldi gyárossal és egyre növekvő frekvenciája a legjobb bizonyítékát nyújtja annak, hogy aki ide eljön, az jól érzi magát és mindennel meg van elégedve. Éllapja választékos, harmincegy előételt számoltam meg rajta, ennél többet még a lidai Excelsior menükártyáján se találtam. Egy-egy fogása odaillik akármelyik szakácsművészeti kiállításra, az árai azonban ennek­ ellenére a mai gaz­dasági viszonyokhoz vannak szabva: három pengő körül mozog a sültek ára, ennyiért szervírozzák a pulykasültet éppennúgy, mint a ropogós malacot, a Hollstein módra el­készített sízáz filéeket, vagy a foglyot almapürével. Hihetetlenül választékos az étlap, egyedül az itallap az, amely még azt is felülmúlja. PAÁL JÓB A Britannia szálló étterme 106

Next

/
Thumbnails
Contents