Színházi Élet - 1930/18. szám

n­ult a sok hivatalos úrra, meg az elegáns dámára, aki nyájasan mosolygott reá: — Akarsz-e az én kislányom lenni, Klárikám? Sordöntő pillanat volt ez a menhely Klárikája életében. A kislány habozott egy pillanatig, lesütötte a szemét, de aztán mégis felvetette az izgatottan vára­kozó Dollyra. Még egy pillanat és a kis Klári már Dolly Jancsi nyakában van és boldogan súgja a fülébe: — Mamám, édes mamám! * Ami ezután következik, már úgy hang­zik, mint egy tündérmese. Hamar átesünk a Liga hivatalos formáin és Klárika már az autóban ül új mamájával, aki viszi, hogy ne adja vissza többé! Az első stáció a babaüz­let. Klárika megkapja azt a nagy beszélő, alvó­babát, amelyről annyit ál­modott. Innen gyorsan a cipőboltba. Dolly szerint az ilyen kis kisasszonynál is a cipő a legfontosabb. A Deák Ferenc­ utcai cipőbolt­ban a segédek és a két kis­asszony egyszerre szolgál­ják ki Klárikát, aki egye­lőre­­ tizennégy pár cipőt kapott. Az élénk és okos kis­leány mindennek örül, a babának is, cipőnek is és kitágult szemmel hallgatja új mamáját, aki a mamák elragadtatásával beszél a párizsi igazi kis pónilovak­ról és a kis autóról, amely pont olyan naCyr, mint Klárika. Megrakodva ülünk ismét kocsiba. Irány a szálloda. Klárika első gazdag ebédje. A régi elnyűtt cipőcskét a boltban felejtettük. Vissza­megyünk érte. Talán örülni fog a milio­mos Klára kisasszony egy­szer azoknak a kis topán­káknak, amelyet a szegény kis Klárika hordott vala­mikor. fdr. h. k.l Dolly Jancsi „gyereknézőben", a Liga rákos­palotai otthonában Dolly Jancsi ajándékot ad a Liga egyik kis betegének Dolly Klárikája megkapja az első tizennégy pár cipőt (László felv.) 31

Next