Tér és forma, 1928 (1. évfolyam)

I. évfolyam, 5. szám - M. P.: Családi házépítés

TERVEZTE: ÁRKAY BERTALAN Beretvás Sándor családi háza Budapesten, I., Alma ucca. Altalános elrendezés: A hosszú, keskeny telek átlag 20"/< -os emelkedéssel bir és délnyugatra néző elrendezést irt elő. A kert régi gyümölcsfáit a lehetőségig kimélni kellett. Kivitel: Párkány és lábazat durván megdolgozott beton, sötét vörös durva vakolat. Járható lapos tető háromszoros kát­ránypapir fedéssel és azon erős kavicsréteg. A lépcsőház felül kis szobával végződik, amely a terraszra nyilik. Épült: 1927 julius—november. Építési költség: köbméterenkint mintegy 32 pengő. A 184

Next

/
Thumbnails
Contents