Tér és forma, 1930 (3. évfolyam)

III. évfolyam, 3. szám - Bortnyik Sándor–K. L.: Technika és művészet

A felső kép Heinrich Lauterbach breslaui építész kiállítási házából való és mint a mellékelt ábra mu­tatja, egy korszerű toalett képét adja teljes felszereléssel. Az alsó kép viszont annak a hálaisten el­múlt kornak a szörnyszülötteit tár­ja elénk, amikor az iparművészet fogalma alatt még „díszítő művé­szetet" értettek. Ahogy a primitív ember szép emberi formáit tetová­lások csúfítják el (ebben az esetben bármi szép is lehet a tetoválás mint olyan, alkalmazása hibás), úgy hú­zódnak meg a negyven év előtti em­ber egészségügyi berendezései e dí­szesen nevetséges köntösben. A fej­lődésnek erről a kis dombjáról visz­szatekintve konstatálhatjuk, hogy az emberi haladás tempója ha kicsi is és ha gyakran mutat is fel visz­szaeséseket, végeredményben a dísztelen használati tárgyakat fogja szebbnek tartani és aki már­ezeket szebbnek tartja, attól nem esik messze az a meggondolás sem, hogy a forma mégis magasabbren­dű valami, mint a díszítés. És ettől a megállapítástól már csak egy lé­pés vezet a szomszédszobába, ahol még a díszes famennyezet-utánzat alatt a sötét brokát függöny és a virágtartóban haldokló műpálma társaságában szunnyad a mai la­káskultúra csipkerózsája. K. L.

Next