Telekkönyv, 1910 (15. évfolyam, 1-11. szám)

Csikkek TARTALOMjfSSgSkin /„TELEKKÖNYV“ tizenötödik ^Sfol^amái^ ^55. és az 0. P. T. K. 469 §-áról. Hamár Gyula s^fcolczai kir. ^^Ivcffi^f^sföától. 2. 1. íAjikékl ||j.a^hktjuk a bíróságok munkáját ? Sági János keszthelyi kir. telek­^^^8nj§%eteetötöl. 6. 1. AM"^grelfájóZsi törvény eltörölt 156. §-a. Dr. Herényi Miklós zsombolyai 3 ^ügy^edtől. 8. 1. 'X2“TTtoajánlatróI. Káplány Géza ny. kir. ítélőtáblái bírótól. 21. és 38. 1., dr. Rácz Imrétől 37. 1. „A tulajdoni hányadrészt kifejező törtszám megváltoztatásáról“ czimü czikkhez. Krahm László kir. tlkvvezetötöl. 41. 1. A váltóbiztositéki teher átvállalása. Káplány Géza ny. kir. ítélőtáblái bírótól 58. 62. 63. 72. 1., Sztamorai Jánostól 58. 1., Rónai Józseftől 62. 1., Glücksmann Miksától 69. 1. Magyarország pénzintézeteihez. Kormos Alfrédtől. 65. 1. A közös birtok telekköny vezéséröl. Dr. Toperczer Sándor tenkei kir. jbirótól. 74.1. A telekkönyvi bejegyzések szabályosságának érdekében. Horváth Dezső tlkvi betótszerk. kir. tlkvvezetötöl. 76. 1. Az ügyvédi iroda bútorainak lefoglalása. Dr. Márkus Dezső kisegítő curiai bírótól. 85. 1. Egyröl-másról. Sági János keszthelyi kir. tlkvvezetötöl. 88. 133. 1. Lehetséges-e és szükséges-e valamely adott váltóhitelből szármázó követelések biztosítása végett telekkönyvilog bejegyzett biztosítéki jelzálogjogra vo­natkozólag az eredeti jelzálogadós személyébea beállott változás folytán az uj telekkönyvi tulajdonos által kiállított átvállalási nyilatkozat alapján oly telekkönyvi feljegyzés, hogy a szóban forgó jelzálogjog most már az uj jelzálogadós által kibocsátandó váltók biztosítására szolgál"? Káp­lány Géza ny. kir. Ítélőtáblái bírótól. 102. 1. Az utóajánlatot tevő által előlegezendő újabb árverési költségekről. Káplány Géza ny. kir. Ítélőtáblái bírótól. 117. 1. Érdekes felfogás a főnöki hatáskörről. R.-töl. 123. 1. A stornódijröl. Dr. Gara Zoltán, a Magyar takarékpénztárak központi jelzálog­­bankja titkárától. 149. 1. Telekkönyvi korlátozás hivatalból. Ismeretlentől 152. 1., Rojcsik Sándor tlkvi betétszerkesztö kir. tszéki bírótól. 154. 1. A kártalanítási dij telekkönyvi biztosítása. Dr. Gaár Vilmos budapesti kir. Ítélőtáblái bírótól. 158. 1. Végrehajtási novella a gyakorlatban. Z.-től. 165. 1. A Telekkönyvvezetők Országos Egyesületének közleményéi. 10. 47. 112. 130. 170. 1. A telekkönyvi betétszerkesztő személyzet nevének és ulka,lmuzúsu he* lyének jegyzéke. 89. 1.

Next

/
Thumbnails
Contents