Fa- és fémipari szakiskola, Temesvár, 1904

ft temesvári m. Kir. állami îa- és fémipari szakiskola // értesítője Az 1904-1905. tanévről. ■\7\ szátm. Közli: STÜ/APFOLL EDE igazgató. ' ' TEMESVÁR. Nyomatott Csendes J. könyvnyomdájában. 1905. 2219 e

Next

/
Thumbnails
Contents