Fa- és fémipari szakiskola, Temesvár, 1911

M r Mf A TEMESVÁRI M. KIR. ÁLLAMI FA- ÉS FÉMIPARI SZAKISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1911—1912. TANÉVRŐL. XII. ÉVFOLYAM. KÖZLI STUMPFOLL EDE IGAZGATÓ. NYOMATOTT CSENDES JAKAB KÖNYVNYOMDÁJÁBAN TEMESVÁROTT 1912. 7170h

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents