A Természet, 1897. szeptember - 1898. augusztus (1. évfolyam, 1-24. szám)

1897-09-01 / 1. szám

I. szám. II. szám. III. szám. IV. szám. V. szám. ÁLLATTANI ÉS VADÁSZATI FOLYÓIRAT. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN ÉS 15-ÉN. ELŐFIZETÉSI Ára EGY ÉVRE 3 FRT. Beköszöntő. Szerkesztők. Üdvözlet vadásztársaimhoz. Helm Ervin. A rét fia Bársony István. Megemlékezés László Főherczegről. Jägor Albert. A vadmacska. Méhely Lajos. Szeptembe. Laka­tos­ K. Apró közlemények: Fü­löp orleánsi herczeg vadá­szata. Brehm madárgyű­jteménye. Dr. Lendl Adolf preparátoriuma. A kitömésre szánt ma­darak. Az alligátorokat tenyésztik. Az ame­rikai strucz (Nandu) vadászatáról. Foly­ó vadászatok. Szerkesztői üzenetek. Égbolt. Kisteleki Ede. A vadmacska (folyt.). Méhely Lajos. A bőregér. Hanusz István. Az erdők királya. Firkás Nándor. Vadtenyésztés, foly­ó vadászatok. Vasárnapi puskások figyelmébe. Bársony István. Érdekes ölyvhistória. Jakabfalvi Sándor. A szarvasok és őzek bőre alatt élő kukaczokról. Dr. Kertész K. Apró közlemények : Chlorochroismus, Szarvas­fejek. Szerkesztői üzenetek. Mimikri. A mimikrizmusról. Herman Ottó. Pusztuló rétvilág Lakatos Károly. Néphit Sajó Károly. A Magy Nemz. Muzeum zoológusai. Október. Lakatos K. Hazai zergevadászatok. A fürj természetrajzához. Bársony István. Apró közlemények: A Lestris parasitica. Hány madárfaj van a világon ? A verebek emlékező tehetségéről. Szerkesztői üzenetek. Az állatok kitöméséről. Dr. Lendl Adolf. A szitakötő Dr. L. A. jeles vadászaink közül. Tiszamenti madárnevek. Lakatos Károly. Lőjelek a fő- és őzvadnál. Ifj. Hoytmanek F. Apró közlemények : A Szent-János-bogarak fénye. A halak testi melege. Amerikai rákok Euró­pában. Szerkesztői üzenetek. Az állatok kitöméséről. Dr. Lendl Adolf. A nagy haldoklás Gauss Viktor. Két érdekes basztardról. R. L. A. Az idei budapesti agancskiállításról. Jäger Albert. Hírek az agancskiállításról. Érdekes őzagancs abnormitás. I. ÉVFOLYAM 1897 8. VI. szám. VII. szám. VIII. szám. IX. szám. X. szám. TARTALOM­JEGYZÉK: (I XXIV. szám.) ~~N Szerkesztik: DS- LENDL /i°OLF és ulbuitsimob­it is ernyesi lakatos .Károly, Budapest, II., Donáti­ utcza 7. November. Lakatos K. A róka mint hasznos állat. Bársony István: Apró közlemények : A gyermekeknek a szülőkhöz való hasonlatosságáról. Borneo faunájáról. A méhek színérzékéről. Hering-guano. Az apró madarak tömeges pusztításáról.­­Szerkesztői üzenetek. Az állatok kitöméséről. Dr. Lendl Adolf. Lombhulláskor Lakatos Károly. Tiszamenti madárnevek. Lakatos Károly. Az erdei szalonka vadászatáról. Chernel István. Apró közlemények : Az orosz agarak. Dr. L. A. A gömörmegyei agárverseny. Dr. Almássy Arthur. Koplaló állatok. G. V. Szőrmeárú kereskedés. K. Sasok vonulása. II.­­ Szerkesztői üzenetek. Tél. Kisteleki Ede. Az emberi ész fejlődése. Dr. L. A. Rókalesen. Helm Ervin. Nyúlöröm. Gárdonyi Géza. Az állatok kitöméséről. Dr. Lendl Adolf. Vadliba-szezon. Nimród. Deczember. Lakatos K. Apró közlemények: Élősdi állatok. K. A rovarok ereje. K. Az északi sark állatvilágáról. Szerkesztői üzenetek. Adatok a réti sas természetrajzához. Báró Wild­­burg Aladár. Farkasnyomor. Gozsdu Elek. A kakuk-hal. Vutskits György dr. Gondolatok. Téli álmot alvó állatokról Kertész Kálmán dr. Lepke pigmeusok. L. Apró­ közlemények: Kitömött emberek. K. R. Élő lámpák R. Fülöp Szász-Coburg-Gothai Herczeg. Mire tanít a természet. Gárdonyi Géza: Kihaló állatfajok. Sajó Károly. Havas világ. Bársony István. Hanyatló vadászatunk. Lakatos Károly. Január. Lakatos Károly. Apró közlemények: Nansen rózsasirályai Buda­pesten. Egycsülű, i­letőleg egyujjú disznók. Kutyagereznák. Tudósítások. Lipka Pál. Er­­csényi Béla. Szerkesztői üzenetek. Szárnyas nyomorgók. Lakatos Károly. Campagnei vadászat. Róth­ Miksa. Kihaló állatfajok. Sajó Károly. Romulusz. Kérészy Lajos. Az erdő. Diana. Nyulazás a szántáson. Bársony István. A No/ M. KIR. MEZŐGAZDASÁGI­ MÚZEUM KÖNYVTÁRA. ...............................SZÁM. ..............................szak. V- — r—j- * • /író­­i -* TAR! S.?ÁN­

Next