A Természet, 1902 (6. évfolyam, 1-24. szám)

1902-01-01 / 1. szám

„A TERMÉSZET“ előfizetési ára Állattani, vadászati és halászati folyóirat, I. szám : Állatoktól pártfogolt halak. Dr. Vutskits György: Köröserdőben. Glück István: Az emberevésről. Hanusz István. Búcsúzó nyár. (Vers.) Dr. Feleki Sándor. Mitől vakulnak meg a lovak ? R. L. A. Vadászat: Lombhulláskor ... Az uhu látogatói. Megfigyelések az állatok anyai szeretetéről. Heller Richard: Apró közlemények. Szerkesztői üzenetek. Vegyesek. II. szám: Természetes törvény-e a létért való küzdelem ? Sajó Károly: A rab-király szabadon. (Folytatása és vége.) Bársony István: A dongóméhek életmódjáról. R. L. A. Maruilavölgyi ködképek. Dr. Sztura Szilárd: Őszi rózsák. (Vers). Vadászat: Az agancsképződésről. R. Kynologia : Nyilt levél Buzzi Géza Félix úrhoz, az O. M. E. E. titkárjához. Hanvay Zoltán: Szerkesztői üzenetek. Vegyesek. III. szám : Dal a megvakított rabmadárról. (Vers.) Rostkowitz Arthur. Természetes törvény-e a létért való küzdelem ? (Folytatása és vége.) Sajó Károly. A régi jó időkből. Szilágyi Imre. Miért sötétszínű az állatok háta, a hasuk pedig miért vilá­gos ? T. Az állatok és különösen a hasznos madarak védelméről. Chernel István. ------A vízi élethez való alkalmazkodásról L.______________ Egy szeptemberi nap. Thuróczy Tibor. A hársfa atkája. Tafner Vidor. Apró közlemények. Feleletek. Szerkesztői üzenetek.Vegyesek. IV. szám: Rég elmúlt időkből. Dr. Lendl Adolf. Egy őszi nap. Bod Péter. Az állatok és különösen a hasznos madarak védelméről. (Vége.) Chernel István. A szívről. Szittyay Géza. Megfigyelések az állatok életéből. Tarján Tibor. Vegyes közlemények. Irodalom. Szerkesztői üzenetek. V. szám : Czédulák egy természetrajzba. Gárdonyi Géza: Őszi hajnal. G­­ér Miklós. A borz fogása és vadászata. Lakatos Károly. Oly csodás a . . . (Vers.) Ruff Andor. Eeminiszczencziák. Firkás Nándor. Apró közlemények. H. R. és Fábián Gáspár. Tudnivalók a fészkelőládikák kifüggesztése dolgában. Cher­nel István. Szerkesztői üzenetek. Vegyesek. VI. szám: Állat és ember. Sajó Károly. Magyarföldi állatregék. Hanusz István. Éjjeli uhuzás. Lakatos Károly. A szabad természet vándorai. Boér Miklós. A vadászfegyverek tisztítási módjáról. Lakatos Károly. Akváriumba való tengeri állatok gyűjtése és szállítása. Tafner Vidor. Apró közlemények. Vegyesek. VII. szám : Állat és ember. (Vége.) Sajó Károly. A Marczi. Ifj Balázsovich István. Az állatokkal való bánásmódról. Francé Rezső. Menekülő vadak. Boér Miklós. Egy és más a mimikrizmusról. Tafner Vidor. A libalesen. Steinwalter Ödön. Apró közlemények. Irodalom. Szerkesztői üzenetek. Vegyesek. VIII. szám: A havason. Boér Miklós. Ifjúkori emlékeimből. Lázár Lajos. Smiczi. Sz. L. E. A farkas fogása és vadászata. Lakatos Károly. A csókolózás. Hanusz István. A házi macska jelentősége a vadászatra nézve. Simonyi: Szerkesztői üzenetek. Vegyesek. IX. szám: A föld alatt. Garády Viktor. Egy vén remetéről. Jurán Vidtor. Adatok a Spalax syphlus Pali. életének és előfordulásának ismeretéhez. Orosz Endre: Az éneklők veszedelme Olaszhonban. Lázár Lajos: A farkas fogása és vadászata. (Folyt.) Lakatos Károly. A vízi poetok. Ifj Molnár Albert. Könyvismertetés. Fehér lepel borul . . . (Vers.) Erdős Dezső. Szerkesztői üzenetek. Vegyesek. X. szám : A halál. Boér Miklós. A tor. Csényi Gyula. Beszélő madarakról. Baloghy Dezső. A róka fogása és vadászata. (Folyt.) Lakatos Károly. Vizsláimról. Sz. Apró közlemények. Szerkesztői üzenetek. Vegyesek. XI. szám : A fenyvesmadár.­­ Istenítélet. Bécsy Vilmos. Beszélő madarakról. (Folyt. és vége). Baloghy Dezső. A róka fogása és vadászata. Lakatos Károly. Sárhalak. Vutskits György dr. VI. ÉVFOLYAM. moa/ооз. Szerkeszti: Dr. LENDL ADOLF ---- egy évre 6 korona. ---­Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Budapest, II., Donáti­ utcza 7. jegyzék­e (­ XXIV. szám.) OKI ttZOLAWNoOH(V!ÁK K­-..TÁR! SZÁJV. .....Ш...... .__________—-J

Next