A Természet, 1923 (19. évfolyam, 1-24. szám)

1923-01-15 / 1-2. szám

,A TERMÉSZET* Щ.( TARTALOMJEGYZÉKE XIX. évfolyam 1923. I-XXIV. szám Oldal KÖZLEMÉNYEK ÉS ISMERTETÉSEK: AUJESZKY ALADÁR dr. : Pasteur hatása az állatorvos­tan fejlődésére.......................................................... 97 BARTHA RUDOLF: Ausztria üdülőtelepei.................... 132 BÁRSONY ISTVÁN : Természetismeret ....... 37 BERNARD ARTHUR: Háború a rovarok világában . 66 — Állati mérgek................................................................. 129 KADOCSA GYULA : A bogáncspille idei tömeges elő­fordulása ...................................................................... 92 KARL JÁNOS dr.: Az Alföld képe Petőfi korában és most 109 KELLER OSZKÁR dr.: Őszi madártani megfigyelések Keszthely környékén 1920-ban . . 8, 20, 33, 45, 57, 66 — A hörcsög életmódja, kártétele és irtása............... 61 — Adatok a Balaton és környékének őszi madár­vonulásához .............................................................. 116 KIRNER­ DEZSŐ : Szardínia halászata......................... 77 KITTENBERGER KÁLMÁN : Epizódok afrikai utaimról25: 40 KOTLÁN SÁNDOR dr. és RAITSITS EMIL dr. : Ritka fonálféreg­ okozta megbetegedés (dracontiasis) óriás­kígyóban ..................................................................... 121 KUTASSY ENDRE dr.: Téli álom az állatok világában 2 . Kertész Kálmán dr.................................................... 5 RAITLITS EMIL dr. : A magyar kultúra jövője .... 1 — A vadállatok orvoslása gyógyszerekkel.................. 13 — Belső agyvízkór (vízfejűség) kutyánál...................... 30 — Az európai bölények megmentése.......................... 56 — Szamár és az öszvér az ókorban.......................... 73 — Bánó Dezső­­........................................ .... 71 — Kovács Ödön afrikai utazó hátrahagyott levelei . . 80 — Az európai bölények kitelepítése............................. 85 — A fulladozás elfojtása................................................ 114 — és KOTLÁN SÁNDOR dr.: Ritka fonálféreg­ okozta megbetegedés óriáskígyóban.................................... 121 — A bélférgek ismerete az ókori népeknél............... 128 — A sasok az ókori történelemben............................. 132 SCHENK JAKAB: Apró jegyzetek a halászat köréből 50 SCHERMANN SZILÁRD dr.: Nemzetközi természet­védelmi kongresszus Párizsban............................. 54 SZEMERE ZOLTÁN : Megfigyeléseim az óvilági csíkos mókusról ...................................................................... 64 SZLÁVI KORNÉL dr.: Az uhuról és uhuzásról ... 19 — Hosszú Ferenc­­....................................................... 20 . . . . . . r. A bisont is pusztulás Oldat VARGHA FERENC dr.: A növény termésének állatok útján való terjesztése ... 6 WINDISCH RIKÁRD dr.: A táplálék befolyása a házi szárnyasok színeződésére........................................ 32 — A formatin használata a légyirtásnál ....... 62 — Újabb fej- és ruhatetű irtószerek............................ 131 — Egyszerű istállótrágya kezelés a légy elszaporodásá­nak meggátlására....................................................... 131 ZIMMERMANN ÁGOSTON dr.: A tejelválasztásról 1­49 ZOLTÁN VILMOS: A „csoda“ fogalma a növényvilágban 76 EBTENYÉSZTÉS: CSEH ÖDÖN: Az „Országos Magyar Foxterrier és Tacskótenyésztők Egyesülete“ ezévi jubiláris kiállí­tásának drótszőrű foxterrier állományának bírálata 104 KUTYABARÁT : Az állatkert kutyáiról.......................... 68 LÖVÉSZY NÁNDOR: A simaszőrű foxterrierek bírálata 102 RAJTSITSEMIL dr.: A Szent István napi eb kiállítás 93,101, 116 — Bírói jelentés a magyar juhászkutyákról............... 133 KÖNYVISMERTETÉS: Aquila............................................................................. 106 ERNYEY és LUX: A visegrádi vár............................. 70 Gyermeknaptár 1924........................................................ 134 HANKÓ BÉLA dr.: A halbetegségek és az ellenük való védekezés..........................................................70, 118 HUTYRA FERENC dr.: Tudnivalók az állatforgalmi szavatosságról........................................................... 46 KADOCSA GYULA: Konyhakerti növényeink állati betegségei.................................................................. 118 KERPELY BÉLA: Péter................................................ 46 RADVÁNYI SÁNDOR ifj.: Fiatal szívvel...................... 46 SZABÓ ZOLTÁN dr. : A növények szervezete .... 34 SZÉCHENYI VOLKENSTEIN ERNŐNÉ: A törpe gyümölcs­fák ültetése és gondozása........................................ 34 ZIMMERMANN ÁGOSTON dr.: Háziállatok anatómiája 34 VERSEK: DECORDIS: Ha megérik................................................ 50 DÖBRE JENŐ : Én hiszek................................................ 4 — Hitvallás..................................................................... 62 — A rózsa és a kóró................................................... 74 — A fiam szól.................................................................. 98 KISS DEZSŐ : Magyar jövő............................................ 2

Next