Theologiai Szemle, 1925 (1. évfolyam, 1-5. szám)

1925 / 1. szám

1. szám. Debrecen, 1925 Husvét. 1. évfolyam. THEOLOGIAI SZEMLE SZERKESZTI FŐMUNK­A­TÁRS : CSIKESZ SÁNDOR. VARGA ZSIGMOND. TARTALOM: Az Ige. Cs. S. 1. — Beköszöntő: Csikesz Sándor. 2—5. Tanulmányok: Tankó Béla: Kant vallástana. 5—22. Varga Zsigmond: Sumir (Babyloni) örökség az ural-altai népek vallási életében. 23—60. Csikesz Sándor: A szektákról. 61—77. Publikáció: Keresztesi József naplójegyzetei akadémiai útjáról. 78—83. Kisebb közlemények : Hugenotta név eredetéről. 83—84. — Janos ev. 10­16/b 84—85. — Külföldi szemle: J. Haslings: Encyclopaedia of Religion and Ethics. 85—87. — Folyóiratok szemléje : Expository Times. — Expositor. 88—89. — ״ Az Út. 89—90.­­ Hazai Irodalom : Glenator : Szent Ágoston és Szent Ambrus élete. 90—91.— Révész Imre: A magyar­­országi protestantizmus történetirodalma az összeomlás óta. 91—96. Tudományos Élet. 96. Szerkesztő üzenetei. 96. E SZÁM ÁRA 6 ARANY KORONA - 102.000 KOR. ELŐFIZETÉSI DÍJ EGY ÉVRE: 30 ARANY KORONA. KÜLFÖLDI ELŐFIZETÉSEKNÉL A PORTÓ KÜLÖN FIZETENDŐ. MEGJELENIK: KÉTHAVONKÉNT. A LAP SZELLEMI ÉS ANYAGI ÜGYEIBEN CSIKESZ S. EGYETEMI TANÁRHOZ KELL FORDULNI, DEBRECEN, KOLLÉGIUM, ORSZÁGOS REFORMÁTUS LELKÉSZEGYESÜLET KIADÁSA.

Next