Theologiai Szemle, 1928 (4. évfolyam, 1-6. szám)

Tartalomjegyzék

THEOLOGIAI SZEMLE FŐMUNKATÁRS , SZERKESZTŐ , FŐMUNKATÁRS : RÉVÉSZ IMRE, CSIKESZ SÁNDOR, DEÁK JÁNOS: HARMADIK (1927. ÉVI) ÉS NEGYEDIK (1928. ÉVI) ÉVFOLYAMOK TARTALOMJEGYZÉKE. DEBRECEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS ÉS A TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET KÖNYVNYOMDA-VÁLLALATA 1929 .

Next