Theologiai Szemle, 1943 (19. évfolyam, 1-4. szám)

Tartalomjegyzék 1943

A THEOLOGIAI SZEMLE XIX. (1943. ÉVI) ÉVFOLYAMÁNAK TARTALOMJ­EGYZÉKE AZ IGE: Oldal A. N. Somerville : A laodiceai egyház............................................ 1—9 Dr. Czeglédy Sándor: Az életadó Lélek........................................ 65—71 Dr. Czeglédy Sándor : Az első hat pecsét felnyitása .... 129—134 Dr. Czeglédy Sándor : Az építő ismeret.........................................193—195 TANULMÁNYOK : Dr. Czeglédy Sándor: Az Ószövetség és igehirdetésünk . . . 163—176 Dr. Czeglédy Sándor : A prédikáció időszerűsége...................... 206—218 Dr. Horkan László: Szegedy Gergely 1569. évi debreceni énekes­könyve ........................................................................................ 108—123 Nyilatkozat ............................................................................................183—184 Dr. Ötvös János : A Korán krisztológiája ...............................219—226 D. Dr. Révész Imre : Egy fejezet a magyar református ébredés történetéből............................................................................... 10—15­0. Dr. Révész Imre: Jelenlegi énekeskönyvünk dicséret- és egyéb énekanyagának theologiai átvizsgálása .... 46—52 és 94—107, 135—150 Szenes László : Énekeskönyvünk megújításának néhány kérdése 177—182 Dr. Török István : Korunk theologiai kérdései...........................151—162 Dr. Török István: Az egyházkritika................................................ 196—205 Dr. Vidor János : A ,.hármas tisztség“ belső rendje .... 72—93 IRODALMI SZEMLE: Dr. Ravasz László : Korbán. (Dr. Czeglédy Sándor) .... 227 Dr. Imre Lajos : Katechetika. (Szele Miklós) ...................... . 232 Dr. Dancsházy Sándor: Az egyház harca. (Kiss Ferenc) . . 241­ ­ ISMERTETETT KÖNYVEK : a) Hazaiak: Földvári­ Antal: Augustinusnak az Isten városáról írt XXII. könyve (Szabó Gábor).............................................................. 53 Berki Feriz: A magyarországi keleti egyház szervezésének kérdése. (Pákozdy László Márton)................................... 55 Joó Sándor : A húsvét homiletikuma (Kozma Tibor) .... 57 Földváry Antal: A magyar reformát­us egyház és a török uralom. (Szabó Gábor) ......................................................... 60

Next