Theologiai Szemle, 1943 (19. évfolyam, 1-4. szám)

1943 / 1. szám

XIX. ÉVFOLYAM THEOLOG­IAI SZEMLE ALAPÍTOTTA­­ O. CSIKESZ SÁNDOR TARTALOM: AZ IGE: A. N. Somerville: A laodiceai egyház. ♦­♦■TANUL­MÁNYOK: Révész Imre : Egy fejezet a magyar református ébredés történetéből. Révész Imre : Jelenlegi énekeskönyvünk dicséret- és egyéb énekanyagának theologiai átvizsgálása. ♦♦ IRODALMI SZEMLE ~ FOLYÓIRATSZEMLE -m- TUDOMÁNYOS ÉLET A COETUS THEOLOGORUM REFORMATUS THEOLOGUSOK MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK FOLYÓIRAT­A DEBRECEN, 9­4­3. 1. SZÁM. A

Next