Theologiai Szemle, 1959 (2. új évfolyam, 1-12. szám)

1959 / 1-2. szám

THEOLOGI­AI SZEMLE TARTALOM DR. OTTLYK ERNŐ: Az 1918—19-es forradalmak és az evangélikus egyház Szavakban vagy erőben? (L.) DR. VARGA ZSIGMON­D: Az európai keresztyénség a mai szekularizált világban DR. PÁKOZDY LÁSZLÓ MARTON: A keresztyén hit találkozása a technikával európai talajon DR. VARGA ZSIGMON­D: A constantinusi korszak letűnése Európában BERKI FERIZ: A görög orthodox kegyesség, hozzájárulása Európa kultúrájához a múltban és a jelenben DR. OTTLYK ERNŐ: A keresztyén örökség és az egyházakért való keresztyén felelősség közös vonásai J. B. SOUCEK: Vannak-e közös vonások a keresztyén örökségben és az európai egyházakért hordozott keresztyén felelősségben? SCHREINER VILMOS: Szekularizmus és technika WERNER SCHMAUCH: A prófétai tisztség a gyülekezetben DR. BÉKÉSI ANDOR: Kálvin, a Szentlélek theologusa JÁNOSSY IMRE: Az Isten embersége TÓTH KÁROL­Y: Izráel, az Egyház és az Ökumene G. K. A. Bell püspök (k. i.) VILÁGSZEMLE D­R. KADAR IMRE: Beszámoló a nyborgi konferenciáról DR. PÁKOZDY LÁSZLÓ MARTON: A frankfurti konferencia NYIKOLAJ METROPOLITA: Három beszéde HAZAI SZEMLE . MADARÁSZ LAJOS: A növekedés útján SZENDREY LÁSZLÓ: Egy kis filológia (A Tartalom folytatása a borítólap belső oldalán.) K­ 1 FOLYAM /N­ 19­5 9 SZÁM ALAPÍTVA 1925-BEN KIADJA A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA Á /S&eavN (könyvtári NJ&OAtSjJ/

Next