Theologiai Szemle, 1960 (3. új évfolyam, 1-12. szám)

1960 / 1-2. szám

THEOLOGIAI SZEMLE TARTALOM DR. PÁKOZDY LÁSZLÓ: Hogyan gazdálkodott Qumrán gyülekezete? Dr. KOCSIS ELEMÉR : A zsidó messianizmus és a politikai kérdés Jézus életében SZATHMÁRY SÁNDOR A misszió fogalmának teológiai fejlődése egyházunkban 1945—1959-ig R. RICÁN: Hromádka élete és műve DR. MÁTHÉ ELEK: Zsidómisszió vagy zsidóüldözés? VILÁGSZEMLE DR. PÁLFY MIKLÓS: Az egyház a hidegháború korszakában HAZAI SZEMLE DR. BUCSAY MIHÁLY: Az Új Magyar Lexikon első kötete Z­A­Y LÁSZLÓ: Kulturális krónika Egy szál virágot (FJ) KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE Pillantás a nagyvilágba (Bodrog Mikós) , Ecumenical Review (Fükő Dezső) Georges Crespy: Science et Mythe d­er Bultmann (Párkozdy Miklós) Mocsáry Lajos válogatott írásai (Simon Zoárd) SZÁM ALAPÍTVA 1925-BEN 1960 ÉV­FOLYAMAIN­ KIADJA A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA

Next