Theologiai Szemle, 1961 (4. új évfolyam, 1-12. szám)

1961 / 1-2. szám

THEOLOGIAI SZEMLE­ ­­TARTALOM DR. BART­HA TIBOR: Együtt a jó ügyben BÉKEFI BENŐ: A teológiai etika néhány kérdése MÉSZÁROS ISTVÁN: A Bultmann teológiája mögött rejlő filozófiai kérdések SZÉNÁSI SÁNDOR: A színes keresztyénség költészete VILÁGSZEMLE A. SISKIN: A Vatikán és „harca a békéért és a népek barátságáért” DR. DEZSŐ LÁSZLÓ: J. H. S. Burleigh: Skócia egyháztörténete ZAY LÁSZLÓ: A keresztyén ember igent mond a szocializmusra KOVÁCH ATTILA: Gondolatok az evangéliumi egyházak mai helyzetéről HAZAI SZEMLE DR. MEZEY GY. LORÁND: Nagy Kornél, mártírhalált halt dunaalmási lelkipásztor emlékezete DR. GÁL LAJOS: Józsué könyve fordításának revíziója KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE Goppelt, Leonhard: Christentum u. Judentum im 1. u 2. Jahrhundert (Szabó László) Hébert Roux: L’Évangile du Royaume (Dr. Nagy Sándor Béla) W. F. Albright: Die Bibel im Licht der Altertumsforschung (Czanik Péter) Újabb tanulmányok az orosz egyház történetéből (Dr. Bucsay Mihály) Dom. Grégory Dix: Le ministére dans l’Église ancienne (Dr. Nagy Sándor Béla) Albert Champdor: Die altägyptische Malerei (Czainik Péter) A SZERKESZTŐ MEGJEGYZÉSEI: • Egyházunk az ökumené eseményeiben (k. i.) Utol TV TÁR) 1961 m fc­ fe V 1 FOLYAM / IV ■■■ Wmm SZÁM ALAPÍTVA 1­925-BEN KIADJA A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA

Next