Theologiai Szemle, 1965 (8. új évfolyam, 1-12. szám)

1965 / 1-2. szám

THEOLOGIAI SZEMLE TARTALOM Huszadik, jubiláns esztendőnk feladatairól (1) DR. BERECZKY ALBERT: Olvasónaplóm, 1965 (3) D. D­R. J. L. H R O M A­N­K­A : A párbeszéd küszöbén (II.) (8) D. KADAR IMRE: A harmadik római ülésszak után (14) BAJUSZ FERENC: Melyik évben született Jézus? (20)­ ­ DR. KOCSIS ELEMÉR: Albert Schweitzer 90 éves (27) PUNGUR JÓZSEF: Paul Tillich igehirdetése (31) ZÁVORYELEK: Vendégségben Kiscsány-Oszlóban Csikesz Sándornál (a szerkesztő rövid jegyzetével) (39) SZÉNÁSI SÁNDOR: 300 éve Született az első magyar költőnő (44) VILÁGSZEMLE DR. KOCSIS ELEMÉR: Az újabb vallástudományi irodalomból (47) BENKŐ BARNA: A Fazekas keze a világirodalomban (52) HAZAI SZEMLE z­aylászló:­­ Kulturális krónika: Színházi esték (54) Szűcs IStván: Eklézsia-etnográfia (57) KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE Koncsek László: Bibliai földeken (Simon János) (61) G. C. Berkouwer: Vatikaans Consilie en Nieuwe Theologie . (Hatvani Lajos) (46) Raoul Stephan: Histoire du Protestantisme Francais (Dr. Nagy Sándor Béla) (62) J. Kuczinsky: Darstellung der Lage der Arbeiter in West-Deutschland seit 1945 (Dr. Bucsay Mihály) (60) Egyházi Levéltárosok Egyesülete (Dr. Kormos László) (63) 19­6 51-2 kiadja a magyaror­szá­gi egyházak Ökumenikus tanácsa I­v FOLYAM /VIII SZÁM ALAPÍTVA 1­925-BEN

Next