Theologiai Szemle, 1969 (12. új évfolyam, 1-12. szám)

1969 / 1-2. szám

THEOLOGIA! SZEMLE TARTALOM Rövid jelentések és kommentárok (1) Hazai ökumenénk az Egyezmények távlatairól: 1. Dr. Bartha Tibor: Egyház a szekularizált társadalomban (4) 2. Dr. Erdei Ferenc: Az Egyezmények háttere és távlatai (8) NYIKODIM metropolita: Az Orosz Ortodox Egyház és az ökumenikus mozgalom (11) D. DR. SZABÓ GÉZA: Uppsala és az istentisztelet (10) KOVÁCH ATTILA: A református-lutheránus dialógus ma (22) Az egyház és a szocialista társadalom (II) (Az uppsalai munkacsoport dolgozata) (28) VEÖREÖS IMRE: Az emberiség ügye és a személyes, bensőséges kegyesség Danténál (II.) (33) DR. NAGY JÓZSEF: Az evangéliumi egyházak a világ bélyegein (II.) (39) VILÁGSZEMLE , X A római katolikus „tanhivatalok” vitája az új teológiai irányzatokkal 1. Heiner Grote: 75 év modern katolikus bibliamunkája (45) 2. Reinhard Frieling: Újabb irányzatok „a világ” római katolikus teológiájában (47) DR. VÁLYI NAGY ERVIN: Új tanulmányok az alkotásról és szabadságról (50) HAZAI SZEMLE SZIGETI JENŐ: Képzőművészeti krónika (52) SZÖNYI GYÖRGY: Lévay József (54) KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE Dr. Vályi Nagy­ Ervin: Az ó- és újszövetségi tudomány összefüggéséről (Steck professzor könyvéről) (56) Bodrog Miklós: Nagykorú lélektan Jfelé (Hofstätter: Pszichológiai Lexikon) (57) Dobó László: Válaszúton a civilizáció (Radován Richta műve) (58) Madocsai László: „A magányos tömeg” (Dr. Riesman könyve magyarul) (59) Látos Sándor: Parasztok imádkoznak (Tamás Bertalan) (10) IJ FOLYAM/ XII. 19 691-2­­ SZÁM ALAPÍTVA 1­9­2­5 - BEN KIADJA A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA

Next