Theologiai Szemle, 1970 (13. új évfolyam, 1-12. szám)

1970 / 1-2. szám

THEOLOGIAI SZEMLE TARTALOM Rövid jelentések és kommentárok (1) D. D­r. Ottlyk Ernő: Egyházak a békéért és Európa biztonságáért (3) Dr. Tóth Károly: Az egyház válasza korunk politikai kihívásaira (6) Joel Galardo: Latin-Amerika jövője (11) Dr. Nagy József: A keresztyén reménység cselekvő értelme (13) ifj. Dr. Bartha Tibor: Házasság és válás az Ószövetségben, a Talmudban és az Újszövetségben (17) * Dr. Mészáros Gábor: Szellem és lélek (22) Dr. Kathona Géza: A házasságszerzők tiszte a XVI. és XVII. századi házasságjogunkban (27) Szénás­ Sándor: Indiai keresztyén költészet (30) Benkő Barna: Az üresség félelme az irodalom tükrözésében (32) VILÁGSZEMLE Dr. Huszti Kálmán: Hromádka professzor emlékezete (35) . Schweitzer Albert: Könnyen venni az életet vagy nehezen (36) Ráski Sándor: „Hallgatva és kérdezgetve” (37) Dr. Csomasz Tóth Kálmán Hymnológiai munkahét Grácban (38) D. Dr. Szabó Géza: Oecumenica (40) Fükő Dezső Heinrich Hellstein: Mississippi (42) Farkas Zoltán: Új könyv Niebuhrról (43) „Bekötözni a nemzet sebeit..(46) Karl Rahner a hit és a teológia kapcsolatáról és különbségéről (46) HAZAI SZEMLE Kürti László: A jubileumi Biblia-Kommentár két első füzetéről (47) Molnár József: Urbaria et Conscriptiones (49) Zay László: Kulturális krónika (50) Szigeti Jenő: A beat (52) a Tartalomjegyzék folytatása a borítólap túloldalán ÚJFOLYAM/XIII. 19 / 01-2 SZÁM ALAPÍTVA 1­9­25-BEN KIADJA A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA Budapest, Ráday u. 28 -ZI KÖNYVTÁR

Next