Theologiai Szemle, 1971 (14. új évfolyam, 1-12. szám)

1971 / 1-2. szám

r­F THEOLOGIAI SZEMLE TARTALOM Rövid jelentések és kommentárok (a borítólapon) DR.BARTHA TIBOR:­­A béke felételei az atomkorban (1) D. DR. OTTLYK ERNŐ: „Isten szolgái — emberek szolgái” (8) DR­. KÜRTI LÁSZLÓ: Ökumenikus tanácskozás a magyar nyelvű Biblia ügyéről (10) D. DR. PÁKOZDY LÁSZLÓ MÁRTON: A szentkönyves vallások morfológiája és a Biblia magyarázata (19) Albert goes: Első és utolsó látogatás Barth Károlynál (27) DR. SARKADI NAGY PÁL: Új Cullmann könyv Jézus forradalmiságáról (29) DR. MAGYAR LAJOS: A pszichoterápia és a lelkigondozás határkérdései (30) IFJ. TARR KALMAN: S keresztyénség, felekezet, felekezettudomány (35) VILÁGSZEMLE Nikodim metropolita: XXIII. János római pápa (40) DR. VÁLYI NAGY ERVIN: — Két teológiai újdonságról (42) WEÖREÖS IMRE: Gondolatok Chagall olvasásakor (46) HAZAI SZEMLE DR. FEJES SÁNDOR: __Az élet szolgálatában — Dr. Tóth Endre emlékezete (49) GAAL PÉTER : , ökumenikus egyházművészeti kiállítás a Nemzeti Galériában (51) A mai magyar katolikus teológiai irodalomról: 1. Dr. Boross Géza: Szalay János: Igehirdetés és liturgia (54) 2. Simon János Attila: Szennay András: Rejtőző Istenség (57) ZAY LÁSZLÓ: Kulturális krónika (60) KÖNYV-ÉS FOLYÓIRATSZEMLE Dr. Csomasz Tóth Kálmán: A XVII. század énekelt dallamai (62) — Bodrog Miklós: Heinz Zahrat: Beszélgetés Istenről (7) — Bodrog Miklós:­ W. Stählin: A felkínált szabadság (18) — Dobó László: Martin Haug: Er ist unser Leben (39) — Csohány János: a Rákóczi-szabadságharc és Európa (45) . FOLYAM / X­I­V. 1971. 1-2 SZÁM. ALAPÍTVA 1925-BEN A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA FOLYÓIRATA

Next