Theologiai Szemle, 1972 (15. új évfolyam, 1-12. szám)

1972 / 1-2. szám

THEOLOGIAI SZEMLE TARTALOM ^ '[­­ SZAMOSKÖZI ISTVÁN: Hogyan tovább (1) D. DR. OTTLYK ERNŐ: Igehirdetés a szekularizálódó világban (4) DR. TÓTH KÁROLY: A Keresztyén Békekonferencia előtt álló feladatok (7) D. DR. PÁKOZDY LÁSZLÓ MARTON: Glassolalia — egykor és ma (10) HEGEDŰS LORÁNT: Hans Küng: Az egyház (16) BOLYKI JÁNOS: A hivő atomtudós felelőssége (23) HEGYI BÉLA: Az ember ősi tudása Istenről (29) A FELEKEZETTUDOMÁNYI INTÉZET DOLGOZATAIBÓL: D­R. BÉKÉSI An­dOR: A magyar katholikus bibliatudomány eredmény­ei (31) PAVICH ZSUZSANNA: A magyarországi katholikus ének és zene a II. Vatikáni Zsinat után (37) ifj. TARR KALMAN: Ijjas Antal: Jézus története (43) SEBESTYÉN JÁNOS: Nyíri Tamás: Az idők jelei (48) VILÁGSZEMLE PÁSZTOR JÁNOS: A történelem kategóriájának jelentősége a theológiai nevelésben (50) DR. CSOMASZ TÓTH KALMAN: Adam Kantante (52) Magyar résztvevő az ír egyháztanács konferenciáján (30) HAZAI SZEMLE DR. ROZSAI TIVADAR: A mai ifjúság lelkigondozása (53) DR­. CSOMASZ TÓTH KALMAN: Ottó Ferenc: Zsinati Nagyfanfár (36) KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat — Tudnivalók énekeinkről (Dr. Bárdos Kornél) (61) Újra megindult a Keresztyén Magvető (D. Dr. Bucsay Mihály) (62) Fendt—Klaus: Homiletik (Dr. Boross Géza) (63) Család és házasság a mai magyar társadalomban (Dobó László) (3) Két Salinger kötet, Hermann István: A giccs, Szávai János: Saint-Exupéry, Csörsz István: Sírig tartsd a pofád (Tamás Bertalan) (64, 9, 22, 28) UJ FOLYAM/ XV. 1972. SZÁM. ALAPÍTVA 192­0 A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA FOLYÓIRATA 5-BEN

Next