Theologiai Szemle, 1974 (17. új évfolyam, 1-12. szám)

1974 / 1-2. szám

THEOLÓGIAI SZEMLE A TARTALOMBÓL Békeszolgálat az igehirdetésben Jeremiás próféta harca a békéért Az ókori Izráel gazdasági, társadalmi fejlődése A lengyel reformáció döntő eseménye Az úrvacsora és a keresztség ekkléziológiája A puritán paraszti közösségek válsága Magyarországon A Békeerők Moszkvai Világkongresszusa keresztyén szemmel A csalatkozhatatlansági vita mérlege A magyar orthodoxia jubileuma elé A vegyes házasságról szóló rendelkezésekről Kulturális krónika — Könyv- és folyóiratszemle UJ FOLYAM (X\xy \LAPÍTVA 1925. 1-2 A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSÁNAK FOLYÓIRATA

Next