Theologiai Szemle, 1975 (18. új évfolyam, 1-12. szám)

1975 / 1-2. szám

THEOLÓGIAI SZEMLE A TARTALOMBÓL Harminc év A természettudományok és a teológia I. Helmut Hild teológiai munkásságáról A keresztyén egyházak békemunkája korunkban A felszabadítás teológiájáról A „gyászévtized” történetének forrásai Imre Lajosról Lelkigondozás és terhességmegszakítás * Életkérdések az afrikai egyházakban Az úrasztali felszerelések adományozói Jókai, a pápai diák In memoriam Eduard Thurneysen Dokumentumok — Könyv- és folyóiratszemle ÚJ FOLYAM (XVII) ALAPÍTVA 1925 A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSÁNAK FOLYÓIRATA 1-2

Next