Theologiai Szemle, 1978 (21. új évfolyam, 1-12. szám)

1978 / 1-2. szám

JE THEOLOGIAI SZEMLE A TARTALOMBÓL A dicsőség Krisztusának evangéliuma * Krisztus — az egyház feje Barth Károly a teológiáról Protestáns lelkészek az 1848-as szabadságharcban I. Tettekben kifejezett szolidaritás Az egyházak és a militarizmus Ráday Pál, az első református főgondnok Chaplin emlékezete Könyvszemle ÚJ FOLYAM (XXI) ALAPÍTVA 1925 A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSÁNAK FOLYÓIRATA

Next