Theologiai Szemle, 1991 (34. új évfolyam, 1-6. szám)

1991 / 1. szám

THEOLOGIAI SZEMLE A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSÁNAK FOLYÓIRATA A TARTALOMRÓL Jézus etikája I-II. A Szentlélek belső bizonyságtétele Mi a herezis? Az egyház küldetése Betű és Lélek — Törvény és Evangélium Zsoltáraink gyökerei Zsidóság és keresztyénség, szekták és eretnekek Történetírás az ókori Izráelben A Vizsolyi Biblia lehetséges forrásai, a humanista latin bibliakiadások A Károli-Biblia a Magyar Evangélikus Egyházban Magyar-Román egyházi tanácskozás A Magyarországi Metodista Egyház nyilatkozata a faji ellentétek kérdéséről Számadás négyszáz évről Beszámoló a revideált újfordítású Bibliáról ALAPÍTVA 1925 ÚJ FOLYAM (XXXIV) 19­9­1

Next