Theologiai Szemle, 1998 (41. új évfolyam, 1-6. szám)

Ötvös László: A Nagykunsági Református Egyházmegye története (Csohány János) .................................................. 192 Pásztor János: Jahve tanúja Izráel (Walter Bruggemann: Theology of the Old Testament)................................................247 Rácz Lajos: „Református Theologia”............60 Szathmáry Sándor: Isten szentségének titka - Isten titokzatos szentsége (Otto, Rudolf: A szent).......................... 53 Szénási Sándor: Niemann, R.: Von Pontius zu Pilatus ......................................57 Tóth Zoltán: Ami református és ami nem (Gondolatok a „Magyar református önismereti olvasókönyv” kapcsán) .... 322 Weöreös Imre: Levél Kőbányára az evan­gélikus gyülekezetnek (Zászkaliczky Zsuzsanna és ifj. Zászkaliczky Pál) ... 246 Zahrat, Heinz: Az Isten-kérdés (Balikó Zoltán)....................................................373 IV VISSZHANG Gaál Botond: Reflektálás Kodácsy Tamás: Isten végtelenségéről című OTDK dolgozatára...............................................49 HÍREK A 2. Kárpát-medencei Napok Identitás Klubjának Zárónyilatkozata....................66 Az EEK új elnöksége ........ 132 EEK hírek ..................... 4,B3 Európai Egyház és Iskolai Bizottság ....... 4,B3 Fiatal egyháztörténészek találkozója......... 132 EEK hírek ......... 67 Vallásszabadság és új vallásos mozgalmak.. 66 SZERZŐK NÉVMUTATÓJA Almási Tibor 112, 179 - Ágoston István 11, 115, 363 - Bakke, Raymond 306 - Barcza Jó­zsef 111 - Berki Feriz 168, 332 - Best, Thomas F. 174 - Békefi Lajos 233 - Bod Péter Ákos 181 - Bodrog Miklós 384 - Bolyki János 186 - Bóna Zoltán 108, 125, 371 - Boross Gé­za 129 - Cullmann, Oscar 379 - Csanády And­rás 186 - Eszenyeiné Széles Mária 270 - Fe­kete Károly ifj. 103 - Fukk Lóránt 17 - Fükő Dezső 22 - Gabnai Sándor 69 - Gálai Árpád 155 - Gergely András 127 - Göncző Sándor 314 - Hafenscher Károly 170 - Hafenscher Károlyné 317 - Harmati Béla 122, 164 - Hecker Frigyes 169, 312 - Hecker Róbert 293 - Horváth Barna 52, 78, 374 - Hörcsik Ric­­hárd 97, 114 - Karasszon Dezső 134 - Karasszon István 176 - Karsay Ákos 31 - Ke­lemen Imre 143 - Kiss Endre 138 - Kocsis Attila 158 - Kovács Pál 342 - Kövy Zsolt 297 - Kustár Zoltán 326 - Küng, Hans 241 - Ladocsi Gáspár 167 - Lázár J. Csaba 260 - Magyar István 193 - Medgyessy László 145 - Mészáros Kálmán 44 - Mitschele Boglárka 325 - Molnár Ambrus 102 - Nagy Erzsébet 82 - Neumann, Frederik 321 - Novák István 151 - Nyilas Zoltán 1 - Ötvös László 192 - Papp Dániel 133 - Pásztor János 226, 247, 277, 346 - Péter Mária 339 - Plasger, Georg 92, 358 - Reuss András 108 - Rácz Lajos 60, 220 - Szabóné Mátrai Mariann 183 - Szalay Pál 285 - Szathmáry Béla 2 - Szathmáry Sándor 53 - Szécsi András 159 - Szénási Sándor 57 - Tisler Géza 233 - Toókos Péter 88 - Torrance, Thomas 70 - Tóth Kálmán 262 - Tóth Károly 263 - Tóth Károly dr. 228 - Tóth Zoltán 8, 322 - Újvári Zoltán 106 - Weörecs Imre 246 - Xeravits Géza 336 - Z. Lázár Dalma Enikő 260 - Zahrat, Heinz 373

Next