Theologiai Szemle, 2009 (52. új évfolyam, 1-4. szám)

Szathmáry Sándor: Advent és karácsony teológiája..........213 Czagány Gábor: A református ifjúsági istentisztelet formai kérdései - különös tekintettel az egyetemista közösségekre...............219 Márkus Dániel: Gondolatok a szinkronicitásról Véletlen - véletlenek...........................225 KITEKINTÉS Jonathan P. Burnside: „A meglepő remény jeladásai” Hiten alapuló intervenciós körletek ... 37 Rajki Zoltán: A Hetednapi Adventista Egyház Magyarországon a rendszerváltozás után a statisztika tükrében.....................43 A. Molnár Ferenc: A halotti beszéd nyelve és a Biblia ...111 Mucsi András: „Keresztyénség avagy Európa” A protestantizmus szerepe Novalis egységkoncepciójában..........114 Szathmáry Béla: Keresztyén értékek az emberi jogok világában .................173 Patkó Edina: A nőkérdésről, félfordulat Immanuel Kantnál, egész fordulat Ravasz Lászlónál........183 Ötvös László: Kálvin az irodalomban .......................230 ÖKUMENIKUS SZEMLE Dougles L. Ch­ial: Köszöntés az Egyházak Világtanácsa nevében ................................................ 53 Gáncs Péter: „Nagy és sokat ígérő kapu nyílt” - immár hatvan éve, Amsterdamban ... 55 Tóth Károly: Az ökumené kihívásai - más látószögből - .............................57 Hafenscher Károly: Paradigmaváltás az ökumenében ..........59 Ökumenizmus Európában...........................61 Elhunyt II. Alekszij orosz patriarcha .... 124 Háló Gyula: Válság a paradicsomban.......................188 Koncsol László: „...Isten gyermekei, alkotmányos királyságának szabad polgárai vagyunk”.....................190 „Krisztus a jövő, együtt követjük Őt” - A MAE Alkotmányozó Zsinatának üzenete................. 191 Konrad Kaiser: Az ökumenikus mozgalom problémái és feladatai a 21. században ................233 Wolfgang Huber: Bibliatanulmány Lyonból (Fordította: Hecker Róbert) ................238 Széchey Béla: Felelősségünk a Teremtett Világért - Ökumenikus értékelés A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele...........................243 SZEMLE Pécsük Ottó: Balla Péter: Az újszövetségi iratok története című könyvéről ......................62 Szentpétery Péter: Az idő nem teremtő címmel recenzió Boda László könyvéről........125 Dr. Ötvös László: A Szent Jób könyve .............................127 Sándor Jenő: Vízió és kritika - az egyházi iránytű a globalizált világban .........................191 Horváth Erzsébet: Kálvin időszerűsége - Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról ...............245 III

Next