Tolnai Világlapja, 1904. január-március (4. évfolyam, 1–13. szám)

n Költemények. A mélységből, irta Hegedűs Gyula .................................................... Dalok, irta Novák Sándor Epilog, irta Kupa Furcsa, irta Farkas Károly Ha, minden elhagyott . . . . irta Ágoston Mariska ........ Jókaihoz ................................................... Komédiások, irta ifj. Papik Miksa Márczius 15, irta Endrei Zalán Menned kell, irta báró Kempelen Farkas ................................................... Miért? irta Heliotrop__ __ ... Mikor veled . . . irta Telekes Béla Mindenik rózsának . . . irta báró Kempelen Farkas................ ..... Nagypénteki hangulat 1904, irta dr Jókai Mór....................................... Napfény a mezőn, irta Ábrányi Emil............................................................... Nyergesd szagam pejlovamat (népdal), szerző Ábrányi Emil Prometheus, irta Szentessy Gyula Pusztán irta Szentessy Gyula a Rabszolgákéból, irta Palágyi Lajos ................................................... Szőke hajad . . . irta Telekes Béla............................................................... Templomépítés, irta Palágyi Lajos Utolsó csók, irta Szentessy Gyula Valaki irt, irta Hegedűs Gyula A Zsidófiás­ból, irta dr. Jókai Mór Regények, beszélyek, humoreszkek. A bányarém, irta Forai Dezső A boszorkányüldöző, irta Ralf Herold Igretherton........................... Ábránd, irta Ambrus Zoltán__ A bűvös bolt, irta H. G. Wells A huszár, irta Molnár Ferencz A kelepcze, irta Harald White A kidobhatatlanok, irta Szomaházi István __ ____________ __ A kilencz óra tizenöt perczs vonat, irta Wadon Florence A kis Krisztina szerencséje, irta Catulle Mendes ................ ..... A Kleinreiter úr szabásza, irta Thury Zoltán....................................... A közigazgatási menyecske, irta Krúdy Gyula................ ... A lappangó költő, irta Vadnai Károly ................................................ A Libanon czédrusai............................ A londoni boszorkány, írták L. T. Meade­le Róbert Eustace, 26, 52, 85, 118, 149, 176, 2­4, 236, 268, 300, 324, 352, 383, 426, 48, 480, 44, 547, 577, 654, 684, 718, 742, 781, ... A mama, irta Molnár Ferencz__ A márki nadrágja, irta Heltai Jenő... .... ...................................... A Miskolcziak, irta dr. Jókai Mór 9, 41, ....................................... A nagy nap­, irta Heltai Jenő... A nyári pille, irta Krúdy Gyula A pótesküdt, irta Zöldi Márton Apró rebellisek, irta Kovács János A segélykérvény sorsa, irta Krúdy Gyula ................................................... A szép fehér ördög, irta Guy Boothby 680, 713, 739, 778, A szépségbiró házában kisértet jár, irta Henham G. Ernest... A tábornok menyasszonya, irta 263 343 717 572 43 709 174 313 738 2­13 110 709 640 407 293 7­5 035'? 110 551* 644 ' 475 610 302 224 260 257 772 289 382 373 506 109 76 614 196 822 549 648 73 298 545 23 816 710 818 537 Tartalom-jegyzék. Életrajzok és életrajzi adatok. Hazai napi események. A «Bodrog» monitor vizre­bocsátása................................................... 489 Ábrányi Kornél id. hagyatékából 292 A «Británia» német labdarúgó­csapat Budapesten.............. ... 729 A budapesti iparkamara tagjainak választása ....................................... 496 A «Charintiánok» Budapesten__ 438 A delegáczió .............. 283 A dunamelléki ev ref. egyház új püspöke ....................................... 367 XA fekete go­yó....................................... 70 A feltámadás ünnepén ................ 397 A főzőiskola ........ 188 A háziezred hazaérkezése Bosz­niából ............................................... 562 A képviselőházból 314 335 A király a tanítók házában ... 754 A király a világkiállítás meg­nyitásán ... . ... ... 565 A király Rákóczi emlékének ... 533 A Kisfaludy-társaság új tagjai... 188 A Kossuth emlék­kehely................ 368 A lakatosok, szabók és szoba­festők sztrájkja a fővárosban 369 A márczius 15-iki tüntetés __ 368 A Mátyás-templom kapujának felirata ................................................... 219 Angliában kitüntetett magyar tudós ............................................. 664 Apponyi Albert gróf........................... 792 A sorozás................................................... 401 A Szt.­Gellért-szobor..... 794 A szoczialisták tüntetése................ 253 A téli tárlat ....................................... 4 A «Temes» nevű új monitor vizrebocsátása ................ 400 A tizenkettes biró háza .. ... 253 A Trefort szobor ........................... 794 A Turul felszállása ........................... 563 Automobil virágkorzó ................ 632 A vasutasok sztrájkja ................ 526 A vízhiány lebonyolítása Buda­pesten ..._______ _ ... 532 Az aradi tornaünnep........................... 730 Az Erzsébet-királyné örökimádás­templom alapkő letétele ... 662 Az ország dolgáról ........................... 133 Az új püspöki rezidenczia __ 441 Az új vizmű bekapcsolása __463 Az úri bűnösök.................................... 218 Az út, az igazság, az élet __ 250 Bakó János nagy idők tanúja... 99 Bánffy Dezső báró Szegeden ... 631 Bartók Béla............................................... 100 Bikaviadal Budapesten ................ 756 Bolti tűz a fővárosban ................ 101 Búcsú a Gellérthegyen ................ 441 Budapest városbirái........................... 164 Czimképünkhöz....................................... 313 Czukrász-sztrájk a fővárosban... 497 Csáky György gróf őrülete ... 337 Csetey Herczog Péter báró ... 66 Díjlovaglás a Tattersalban __ 728 Doktorrá avatás a király jelen­­ló­létében (Kiss Géza) ................ 34 Zöldi Márton........................................ A tánczmester, irta Stepnei Raw­l­son Mand ................ ..... __ A tetszhalott, irta Farkas Em­őd A tojástartó és a tea­csésze, irta Heltai Jenő ............... . A tündérmese Vége, irta King Egerton Maude ............................. Az a szamár törvény, irta William Sommersett .. ........................... Az asszony barátja, irta Lövik­ Károly ................ ........ Az asztal végén, irta Krúdy Gyula .............................. ___ Az ördög, mint sebész, irta. Gorkij Maxim........................ ... Az ördöge rántotta hegy, irta Forai Dezső ............................ . Az öregfejű leány­, irta Kabos Ede.............................................................. Az üveg fenekén, irta Berta Ágoston 319, 341, 378, 445, Báli csevegés, irta Vidor Dezső Béldi-vár, irta Forai Dezső Blois Gervais, irta Pemberton Miksa .......................................... Boszu, irta Lövik Károly...__ Boy irta Heltay Jenő ............... Csala sziklája, irta Forai Dezső Ebzárlat, irta Zöldy Márton ... Ég és föld között, irta Santos Dumont.................................................. Egy katonatiszt, irta Bródy Sándor .......................... ................ Egy kutya bús meséje, irta Mark Twain ................................................... Éjjel még jön a vonat, irta Krúdy Gyula ........................... ..... ... Elégtétel, irta Ambrus Zoltán__ Eötvös Károly, irta Bródi Sándor Ezer év múltán, irta Sarath Kumar Glosh....................................... Felhős asszony, irta Kabos Ede .Gerundium Jóska, irta Zöldi Márton ........................... ..... ... Gyermekálmok, irta Tolnai Alfréd Hastings György látománya, irta Eckersley Edgar ........................... Jókai halálára, irta Bródy Sándor Kávéházi elmélkedések, irta Heltai Jenő....................................... . ... Keleti történet, irta Harriot Bennet. Kisértetjárás, irta Lövik Károly Kitty és Niles, irta Page G. H. Kozsibrovszky tréfája, irta Mik­száth Kálmán....................................... Lázadás, irta Lövik Károly Nádas hangok, irta Krúdy Gyula Nincsenek többé rossz kibiczek, irta Szomaházy István............... Noémi, irta Gömbösné Galamb Margit .................................................. Nyári éjszaka, irta Krúdy Gyula Piros kendő a habokon, irta Kaczovszky Gyula........................... Pozeidon apó, irta Lövik Károly Pulváni várának parancsnoka, irta Frank Saville................ .... Rákóczi halála, irta Farkas Em­őd Ritkasággyüttés, irta Zöldi Márton Rögvetés, irta Endrei Zalán ... Szadi, a hegedűs, irta Pemberton Miksa .................................................. Szent ujjak, irta Kabos Ede ... Szomszéd házak, irta Thury Zoltán .................................................. Thorntol Rachel...................................... Úti kaland, irta A. Hinkson ... Úti kaland, irta Heltai Jenő ... 515 669 733 413 201 169 238 768 472 234 351 421 321 202 267 507 642 812 345 419 141 105 478 496 299 314 197 575 230 117 14­­2 56 559 171 674 763 46 511 799 137 542 147­­ 87­ Ábrányi Emil idősb ... ................ 35 Czobor Béla ................ ... .. 133 Jókai M­r........................... ................ 598 Rimer Károly ................ ................ 221 Kovács Albert ............... ............... 186 Lenbach Ferencz ................ 634 Rimélyi Károly................ ................ 98 Staub Móricz ............... ................ 494 Szécsi Antal ... .. ............... 791 Szontagh Pál ................ ................ 792 TOLNAI VILÁG­LAP

Next