Tolnai Világlapja, 1905. április-június (5. évfolyam, 14–26. szám)

1905-04-02 / 14. szám

Előfizetése a Tolnai Világ­ Lapjára április 1-én lejárt. Nagyon kérjük az előfizetést megújítani. Előfizető félévre a «Magy. Keresk. Közlöny» által 4 forint helyett 2 forint 48 krajcár. Kedvezmény a Buda­pesti Újságírók Egyesülete Almanachja pompás diszkötésben, melynél a kötésért 1 kor. 90 fillért számítunk fel. Ha ezen művet nem kívánja, ehelyett a Képes Folyóirat egy diszkötetét küldjük meg, melynek terjedelme 700 oldal 1000 képpel és mintegy 200 különféle elbeszéléssel. E diszmünél a bekötésért ugyancsak 1 kor. 90 fillért kérünk. Egy-egy előfizetőnek csak egy mű­re van joga. Verne Gyula összegyűjtött munkái: min iiimmnitimi im——bm—■ Eddig megjelent az alábbi 18 kötet: Sztrogoff­y Mihály utazása. — Utazás a föld körül 80 nap alatt. — 1­ekete indiák. — 20.000 mértföldnyire a tenger alatt. — Öt hét a léghajón. — 3 orosz és 3 angol kalandja. — Utazás a holdba és a hold körül. — Hold sugár. — Öuenötéves kapitány* — Gőzház. — Ox doctor eszméje. — Joll csillaga. — Úszó város* Háztörők. — Grand kapitány gyermekei, 2 kötet. — Sándor f­­átyás, 2 kötet. — Rejtelmes sziget. — Cascabel Caesar. — Kárpáti várkastély. Minden kötet díszesen kötve 70 krajezár. Mind a 20 kötet egyszerre disz­kötésben 36 forint boltiár helyett 11 forint 80 krajezár. Aki 10 kötetet egyszerre megrendel, annak egy pompás diszkötésű művet csatolunk hozzá ingyen, míg ha az egész gyűjteményt egyszerre megren­deli, úgy 2 pompás diszkötést adunk ingyen. — Kérjük a megrendelésnél hivatkozni ezen igéretünkre. Megrendelések a Magy. Keresk. Közi. Köz, Budapest, Károly­ körut 9, küldendők.

Next