Tolnai Világlapja, 1906. április-június (6. évfolyam, 14–26. szám)

1906-04-01 / 14. szám

Tolnai Vi­l­ág­ Lapja előfizetési ára a Magyar Kereskedelmi Közlöny­­utján egy negyed évre 2 frt eredeti ár helyett 1 frt 50 kr., félévre 4 frt eredeti ár helyett 3 frt Előfizetések a Magyar Kereskedelmi Közlönyhöz küldendők, Budapest VII., Dohány-utcza 16—18., ezelőtt Károly-körút 9. sz. a Tolnai Világ-Lapjában megjelent - - KLISÉKET - -a kiadóhivatal eladja vagy kikölcsönzi. A­ pénz előzetes be­küldésénél csomago­lás díjtalan. Húsvéti ajándék a Z­ol­tai Világ-Lapja előfizetőinek. Most van nyomás alatt D­orner, világhírű festőművész «A szépség angyala» czimü elragadóan bájos képe. Ez a kép 16 színben van előállítva. A kép nagysága 51 czm. magas, és 38 czm. széles. Ez a műlap, a műmellékletek királyának nevezhető, oly pompásan sikerült a mesternek ezen festménye. Minden egyes előfizetőnknek teljesen díj­talanul és bérmentve fogjuk megküldeni a húsvéti számmal ezen mellékletet. Azok is ingyen kapják, a­kik csak egyes számban veszik a­­Tolnai Világ­ Lapjáét, akár tőzsdében veszi, akár pedig újságki­hordó általi, s így már előre is jelezzük, hogy sem az ügynöknek, sem a kézbesítőnek nincs joga külön kézbesítés czímén akár csak 1 fillért is elfogadni. A visszaélések kikerülése végett újólag kije­lentjük, hogy ha a képet annak idején nem adják át, akár a tőzsdében, akár pedig a kihordó, ne fogadja el a lapot és forduljon panaszával köz­vetlen kiadóhivatalunkhoz. Amidőn a kép meg fog jelenni, kívül a lapon kövér betűkkel jelezve lesz, hogy «Mai számunk»-kal egyidejűleg a kép is megy, kap egy tányéros mérleget, ha nem mulasztja el ezen bámulatos olcsó karlsbadi porczellán edényeket beszerezni.6 személyes étkező­készlet, 6 mély, 6 lapos és 6 csemege­tányér, 1 leveses, 1 sültes 1 főzelékes, 1 tésztás tál, 1 mártáscsésze aljjal és sótartó.6 személyes kávés- vagy teás­készlet és pedig 6 pár kávés­csésze, 1 kávéskanna, 1 tej­öntő, 1 cukkortartó. 39 darab Összesen­­ két készlet ára csak 3 forint 95 krajczár. Rokokó vagy szeceszió mintázott 50 kr. drágább. Wellesz Arthur, „Ferencvárosi Nagy Áruház“ G pár tiszta aczél evő- M ésS 1.95 kr. h Vizes vagy 11 boros 19 C Ír M készlet * a • 5 forint rendelésnél A rendelésnél a vasúti Zománcozott főzőedények: 6 fazék, 6 lábas különböző nagy­ságban csak _ ~ 2­ 95 kr. Zománc mosdó kész 2*50 Ki­let, vízvederrel csak ingyen egy tányéros mérleg állomás megnevezése kéretik. Budapest, Soroksári-utca u­.13. Fiókó üzlet: Kálvin-tér 7 Nagybani raktár: Erkel-utca 18. Ha igen, figyelmeztetjük a következőkre: Pesten 10 krajczárt számíthat az ügynök, vagy újságkézbesítő, egy-egy lapért, vidéken 12 krt. Minden előfizetőnek joga van havonként egy­­egy regényre, kötve, melynek bolti ára 1 frt 50 krajczár, csupán 18 krajczárt kérünk a kötésért egy-egy példánynál, tehát semmi esetre sincs joga a kézbesítőnek többet kérni. — Havonként csakis egy kötet regényt szállítunk. Sem vidéken, sem pedig Budapesten nem kérhet többet az ügynök, az említett 18 krajczárnál. Miután az ügynökök részéről több visszaél­és történt, tájékozás czéljából adjuk ezen értesítést.

Next