Tolnai Világlapja, 1907. április-június (7. évfolyam, 15–26. szám)

1907-04-07 / 15. szám

586 TOLNAI VILÁG­LAPJA Meunier szobrai. Múlt heti számunkban megemlékeztünk a nagy belga szobrász életéről és bemutattuk a Műcsar­nokban kiállított három remekművét. Az a nagy tetszés, melylyel képeink és ismertetésünk talál­kozott, arra bírt bennünket, hogy a kiállított szobrok közül még négyet bemutassunk, köztük a nagy mester leghatalmasabb alkotásának, a «Munká»-nak két csoportját: az aratókat és a ki­kötőmunkásokat. A verejtékes, kemény munkának képviselők távozása az Országházból. 1) Dessewffy Arisztid és ifj. Wekerle Sándor, 2) Juszth Gyula, a képviselőház elnöke, 3) Gróf Apponyi Albert, vallás- és közoktatásügyi miniszter, 4) Gróf Batthyányi Tivadar, 5) Molnár János, 6) Csernoch János, 7) A képviselőház portása. Saját fényképészünk pillanatnyi fölvétele.

Next