Tolnai Világlapja, 1908. július-szeptember (8. évfolyam, 28–40. szám)

1908-07-05 / 28. szám

1070 TOLNAI VILÁGLAP­J­A A Magyar Újságkiadók Szövetségének története. A Magyar Újságkiadók Országos Szö­vetségének történetét Illés József a szövet­ség titkára irta meg egy diszes füzetben, melyet Zilahy Simonnak a Budapesti Hírlap országos hírű igazgatójának arczképe diszit. Illés József, a­ki egyszersmind a legelterjed­tebb napilapok egyikének az Újságnak az igazgatója, ezzel a munkájával beigazolta, hogy éppoly ügyesen forgatja a tollat, mint a kardot , és stílusa épp oly fordulatos és merész, mint a­milyen ő maga az életben. Ebből az alkalomból, hogy arczképét is be­mutatjuk, a fent czélzott bátorságára hivat­kozva megemlítjük, hogy a közelmúltban is Illés József Az Újság kitűnő igazgatója, az Újság­kiadók Országos Szövetségének titkára, a­ki a szö­vetség 10 éves fennállásának jubileumára megírta a Magyar Újságkiadók Szövetségének történetét. Virágkiállítás a városligeti iparcsarnokban. Részlet a rózsa- és pelargonium­csoportból. Pásztory M. Rákóczi-uti virágkereskedő kiállítása. Saját fényképészünk felvétele. Czipőmunkások sztrájkja. A Váczott levő világhírű Kobrak-féle czipőgyár munkásai a múlt héten sztrájkba léptek, mert a munkások és a gyár igazgatósága között nézeteltérések merültek fel. Képünk a sztrájkoló munkások csoportját ábrázolja. Lapunk számára készült felvétel.

Next