Tolnai Világlapja, 1909. április-június (9. évfolyam, 14–26. szám)

1909-04-04 / 14. szám

TOLNAI VILÁGLAPJA módszor­i látogatásával. Talán kevés kutató­utazót ünnepeltek még úgy a műveit Nyugaton, mint Sven Hedint, de a nagy tudós meg is érdemli ezt az ünnepeltetést. Ázsia szívében már több felfe­dező kutató-utazó járt, azonban egyiknek nevét sem emelte oly sokszor szárnyára a világ napisajtója, mint az övét. A bátor utazó életének negyvennégy esztendejéből huszonnégy évet szentelt Belső-Ázsia felkutatásának. A hírneves svéd utazó Japánon keresztül tért vissza hazájába, a­hol fényes ünnep­ségekkel fogadták. Királya : V. Gusztáv, Éjszak­csillaga rendjének nagykeresztjét, míg Éjszak­csillaga brilliánsokkal ékesített jelvényét már meczénása, II. Oszkár király tűzte az ázsiai sivatagok kutatójának mellére, mikor első nagy útjáról érkezett. Az oxfordi egyetem ép most fogadta Hedint tiszteletbeli dokto­rává földinkkel, dr. Stein Auréllel együtt. A franczia nemzet a becsületrend nagykeresztesei közé sorozta, a német császár a csillagos korona-renddel, a berlini földrajzi társaság pedig a Nachtigal-éremmel tüntette ki. A mi földrajzi társaságunk már hat évvel ezelőtt sorozta tiszteleti tagjai közé. A szerbiai események. Néhány hét óta háborús hírek tartják izgalomban nemcsak a magyar-osztrák monarchiát, hanem egész Európát. Az utóbbi napokban egészen lapunk zártáig nap-nap után annyira puskaporos volt a levegő, hogy minden pillanatban attól kellett tartanunk, hogy a végsőkig feszített hár elpattan és aztán bekövetkezik az az időszak, a­mire borza­lommal és aggodalommal gondol minden józaneszű ember s a­melynek elkerülésén fáradozott Európa nagyhatalmainak diplomácziája. Mert hiszen elvitat­hatatlan, hogy senki sem vágyakozik a háború után s mindenkinek van olyan valakije, a­kit féltve­ félt a háború borzalmas eshetőségeitől. Lapunk zártakor a háborús izgalmak némileg lecsillapultak, György, szerb trónörökösnek a lemondása, s Oroszország békehajlandósága új reményt fakasztott a békét­óhajtók milliók szivébe. A kis Szerbia, a­hol felül­ Zivkovitsch szerb hadügyminiszter, a ki György trónörökössel a háborus­ párt vezetője volt. Zivkovitseh, a trónörökös lemondása után elvesztette lába alatt a talajt s hívei mind­inkább elfordulnak tőle s szereplését bizalmatlanul ítélik meg. A szerb hadseregnek­ a magyar-osztrák monarchia elleni háború esetére felhalmozott ágyúgolyók, a­melyeket már hetek óta rendezgetnek az e czélra megbízott katonák s fegyenczek. (Szerbiába küldött fényképészünk felvétele.) 627

Next