Tolnai Világlapja, 1909. július-szeptember (9. évfolyam, 27–39. szám)

IV Fényes Samu : A ki vadon­­na lel 1670 Florich : A szökevény 2272 Gaál Mózes: Verebek 1387 Garai Ferencz: Ha az asszony okos 1386 Gömbösné-Galamb Margit: Két asszony 1388 — Mese az életből 1764 — Sárika 2091 — Egy igazi férj 2393 Gegus Dániel: Alakok 1669 Paul Ginisty: Regény egy pillanat alatt 1862 Garvay Andor: A viszontlátásra 2044—III. — Kaméleon 2216 Gorkij Maxim: A Dankó szive 2278 Garvay Andor: A csipkekendő románcza 2453 Gulius: Esküvő előtt 2323 Heltai Jenő: A máki művészet 2379 — A prágai gyáros 2581 — Taktika és valóság 1385 — Mi történjék Trudeval­­ 2089 Dr. Hetényi Imre : Az első letartóztatás 1527 — Csöndes utczák 1726 — Az utolsó táltos 2162 S. Hentaller Elma: A jegyző felesége 1622 — Váratlan fordulat 1996—VIII. F.-né Hentaller Mária : A galambposta 1858 — Ilka 2144 — A letiport uszály­ 2513 Hevesi József: Végzet 1624 — Kék tó, tiszta tó... 2161 — Féltékenység 2223 — Apró lábak 2458 Ifj. Hegedűs Sándor: A vizsgálóbíró 1817 — Az elkésett levél 2044—VI. Babos Ede: Szókratész 1899 — A domine 1996—V. George Kirig: A bucsu-mutatvány 1577 Nemeskéri Kiss József: A gróf meséje 1343 — Evelin 1812 — Az emir szerelme 2097 Kövér Ilma: A gyakornok úr 1489­­— Egy negyedszázad múlva 1727 Krúdy Gyula: Hideg, kopott szoba 1573 — Simplex 1900 Kosztolányi Dezső: György 2163 Koncz Ákos : Álom és valóság 2518 Kóbor Tamás: A pajtás 2573 Lengyel Géza: A patakfalviak 2380 — Patakváron 1340 — Zöld legénykor 1678 — Az automobil 1949 — A hála 2220 Leo Largnier: A harag 1948—IV. Ifj. Lónyay Sándorné: Alku 2044—I. Lövik Károly: Az ügyész 1390 — A hazug 1712 — A láz 1996—1. — Erős asszonyok 2212 — A család dala 2586 Magyar Gyula: A temető beszél 1287 — Tomcsányi Balázs megtért 1948—II. — Vizió 2330 Molnár Ferencz: Lilly hazament 1621 Rene Monteroy : Az átkozott kéz 1814 Móra István: Hétszinüi szivárvány 1338 — Lósorozás után 1762 — Gáborka hazajött 1948—1. — Nyomok a hóban 2157 — öreg anya leánynézőben 2509­ Murai Károly: A cselédünk 1433 — Nehéz napok 2210 Georges Maurevert: Útmutatás Monakóba 2163 Móricz Pál: Lovaglás a bika nyakán 2447 Nagy Endre : Ötödik elbeszélés a lovagokról 2588 — A lovagkorból 1857 — A kiböjtölt vőlegény 2211 Nógrádi László: Szegény Rózsika . .. 1440 Szabóné-Nogáll Janka: A házasélet apró örömei 1668 Nimen: A Gödi boldogsága 1996—III. Cs. Papp József : Gyermekkori emlékek 1434 Pásztor Árpád: A vezér 1490 — Az északi sark felfedezése 1860 — A bolond Bauer 2170 — A beteg 2516 Pakots József: Más világban 1574 — Grün kisasszony 1810 — A lovag 1996—II. — Az öreg költő 2584 Plestsejew Alexej: Házkutatás 1626 Palágyi Lajos: A zenei szakértő 1667 Prém' József: Lelkek vihara 1674 Régi dalok, régi tánczok 2512 Révész Gyula: A revolver 2395 Révész Béla: Józsi diák 1666 — Néma énekek 2579 Rexa Dezső: Ég és föld 2326 J. H. Rosny: Furcsa lakodalom 1671 — A hűtlen pártfogolt 2219 Szini Gyula : Az utolsó Croquemort 2578 Sas Ede : Legenda a derék sáfárról 2226 Serac Matild: Boldogtalan szerelem 1446, 1499, 1539, 1587, 1635, 1687, 1735, 1774, 1823, 1922, 1959, 2002, 2048, 2105, 2175, 2231, 2283, 2408, 2528, 2595, 2463 Keress Imre: Szégyenérzet 1725 — A gyomorkatarás 2221 — A halál után 2268 Szász Zoltán : Egy öngyilkos búcsúlevele 1763 Szemere György: Az anyajegy 2159 — Karriercsináló agár 1665 — Czigányok 1337 TOLNAI VILÁGLAPJA Szini Gyula: Egy naplótöredék 1435 — Felhő 2090 Szomaházy István : A szerelmes aktor 1305, 1341 — Látogatás a XVII. században 1809 — Mariska 2044—I. — A bankettek Robespierreje 2574 Tábori Kornél: A csodálatos arany 2044—II. — Magyar madáremberek 2321 Tábori Róbert: Asszonyregula 2266 Thury Zoltán: A kakastollasok 1393 — Két úr 1815 — Teresa néni gyermeket nevel 2328 Tristan Bernard: Fényűzés 1766 Tomori Jenő: Történet az életből 1673 Mark Twain: Álmatlan éjszakák 2100 Antonio de Valbuenas: A kreol nő 2099 Dr. Vadai László: A grófnő ékszerei 1437 Viharos: Az önműködő levélhordó 1476 Vértesy Arnold: A vén aszfaltbetyár 1531 — Útközben 1951 — A beteg férj 2213 H. G Welis : Csaták a levegőben 1311, 1350, 1398, 1445, 1498, 1638, 1585, 1634, 1686, 1734, 1772, 1822, 1868, 1870, 1920, 1957, 2000 Pierre Villetard: Az öreg 1915 Andre Vergennes : Párbaj 2326 Zboray Aladár: Egy ostoba fiuról 1493 — Is 2166 — Szakítás 2214 — A kibékülés 2510 Zöldi Márton: A friss báró 1526 — A Baltimore-kávéház 2267 Versek. Andor Gyula : A szegényt, árvát. . . 2336 Feleki Sándor: Fonalak 1765 •—• A fenyőfa meséje 2576 — Őszi napfény, hervadás 2044—VIII. Vértesy Gyula: Elsülyedt fehér hajó 1301 Ismeretterjesztő czikkek. A művészet aranybányája (6 csoport- és 4 arczképpel) 2565 A fényképészet csodái 1284 A muzsikák hazája 1332 A repülőgépgyárban 1380 Az ősember 1427 A japán fogházak 1521 A kóbor czigányok 1569 A szeri-indiánusok közt 1617 A király születése 1660 A tüdővész gyógyítása 1711 A rejtelmes Ázsia szívében 1757 Az eszkimók 1944 A repülőgép őse 2040 A dohány paradicsoma 2505 A szép nyak és a szép kar 2376 A világ kis polgárai 2140 A spanyol bikaviadal 2204 A sáskáról 2260 A gyöngy 2316 Czopfos hadsereg 1993 Heine 2524 Híres komédiások 1805, 2085 Különös gyermekek 1708 Különös sportemberek 1896 Majom Betty 2377 Nők küzdelme a választójogért 2440 Utczai élet Kairóban 1472 Utczai muzsikusok 1853 A technika csudái. A tengerfenék megvilágítása 2439 A vasúti kocsik biztonsága 2504 Automobil-ágyúk léghajó üldözésére 1283 A hadihajók árboczai 1331 Az éles puha korong 1379 A pörölyóriás 1520 A búvárok életéből 1659 A Wilhelmshaven­ kikötő­ híd 1852 A vasúti balesetek megakadályozása 2084 Az auxetofon a csellón 2139 Búvárok a leszállás előtt 1427 Bányavasút villamos lokomotivja 1756 Drótnélküli táviratozás a harcrtéren 1804 Emelőgép súlyos betegek számára 1379 Expresszjáratú villamos kocsi 1471 Egy »darab« öntött aczéltömb 1520 Ferber kapitány kísérletei 2259 Gépek kormányzása a távolból 1895 Gépezet a fülbajok önkezelésére 1943 Gyorstüzelő angol hajóágyú 1471 Hangosan szóló telefon 2139 Hajóberakódás drótvasúton 2203 Időmegtakarítás a vasgyárakban 2039 Kábelfektető hajók 1568 Kormányozható torpedó 1943 Léghajóüldöző ágyú 2564 Motorcsónak légcsavarokkal 2259 Óriási hajócsavar 1616 Óriási sajtológép 1756 Óriási aczélmágnes 1852 Óriási fényszórógép 2203 • Anekdoták híres embe­rekről. Albert 1631 Alvinczy 1997 Árpád 2102 Artois gróf 2280 II. Ágost 2337 Arany János 2460 D'Alembert 2405 Bitaubé 2460 Gróf Batthyány János 1683 Bem 1308 Barcsay Domokos 1917 Balázs pap 2172 Báró Bánffy Dezső 2280 Bligárd 1442 Briand 1819 Chas­telet 1535 Courteline 1683 Condé 1769 Charré 1954 Calonne 2045 Churchill 2172 Cussy 2280 Dumas Sándor 2591 Damjanics 1395 Deák 1347 Egerson 1495 Eszterházy Károly 1631 Eugenia 1731 Eszterházy püspök 1769 Eduárd VII. 1769 Echegaray 2228 Ferencz Károly 2405 II. Fülöp 1308 IV. Fülöp 1819 III. Frigyes Vilmos 1917 I. Ferdinánd 2954 V. Ferdinánd 1954 I. Ferencz 2228 Gall 1631 Griffol 1495 Görgey 1358 Gyulai Pál 2405 Harun al-Rasid 2228 Hohenlohe 1731 VIII. Henrik 2337 I. Jakab 1308 II. József 1347, 1631 2460, Jósa Gábor 1535 Jordana 1535 XII. Károly 1442 Kordova 1442 Kinizsi 2045 Kerkápoly 2524 V. Károly 2280 Kassai 2337 XIV. Lajos 1308, 1583, 1917 XV. Lajos 1442 Ligne 1495 Laudon 1495 Lessing 1535 Lieven 1683 XIII. Leó 1819 Lepine 1917 Löwenstein 1997 IV. Lajos 2172 XVIII. Lajos 2280 Leszczynszki 2337 Maratti 1395 Marivaux 1396 Mozart 1395 Mátyás király 1442, 2845 Mária Terézia 1495 Malherbes 1769 Moliére 1769 De Mezerey 1954 I. Miklós 1997 Matheus 2102 Mark Twain 2280 Masse 2337 I. Napoleon 1308, 1395, 1819, 1997 Nagy Péter 1583, 2045, Nagy Frigyes 1731, 2102, 2460 III. Napoleon 2102 Pap József 1583 Petőfi 1308 Petrarka 1535 Plautinus 1769 Pelisson 1954 Rabelais 1683 Gr. Rhédey 1819 Révai Miklós 1819 Retz 1347 Rostand 2591 Riesz 1495 Rohan 1583 Salamon 2102 Sheridan 1495 Sylva Margerit 2405 Rugószerkezetű árbócz 1707 Ritka bélyeggyűjtemény 2444 Új búvárkészülék 2439 Üvegből készített óra 2564 Víz- és levegőtisztítás 1616 Villamos távolbalátó 1895 Vasúti összeköttetés Calais és Dover között 2375 Vágány fektetőgépezet 2315 Vasúti kocsik tisztogatása 2315

Next