Tolnai Világlapja, 1909. július-szeptember (9. évfolyam, 27–39. szám)

VI Lóránt Dezső 1937 Lónyai Margit grófnő 2132 Dr. Lakatos Géza 2196 Laroch bárónő 2199 Lombroso Cezare 2201 Lewinsky-Freicheissen Olga 2202 Lengyel Zoltán 2307 Luidpold herczeg 2310 Max Tivadar 1463 Móricz Zsigmond 2563 Mihalovics Géza 1419 Mader Richárd 2369 Ahmed Mirza 1467 Mészáros András 1562 Midhat basa 1566 Maura Antonio 1607 Manuel király 2372 Madarász László­­ 2431 Milhofer Klára 2497 Milhofer Albert 2497 Molnár Viktor 2495 Molnár Ferencz 2495 Marlins egyet, hallg. 1651 Marix százados 1653 özv. Morgenstern Ignáczné 1702 Mátyássy Zoltán 1702 Marina tábornok 1706 Dr. Müller Kálmán 1746 Mulej Hafid 1845 Máté Rezső 1846 Mecsnikov Híja dr. 1888 Melier L. Egyed 1941 Mohamed Ali Mirza 1425 Mudin Imre 1277 V. Mohamed 1517 Assid el Mulk 1754 Matasics Keglevich Géza 1934 Montecuccoli Rudolf gróf 2032 Markos Gyula 2033 II. Manuel király 2034 Miklós czár 2129 Maura 2133 Morét Zsigmond 2134 Dr. Mangold Lajos 2135 Madarász József 2306 Mitterdorfer László 2307 Dr. Markovinovich Viktor 2309 Münk József 2308 Montignoso grófnő 2311 Mavromichalisz 2312 Nagy Sándor 1419 Naib­esz Szaltane 1467 Nanke Emil 1806 Opel Vilmos 1276 Onody József 1613 Orloff Béla 1614 Obersohn Lajos 2431 Pásztor Árpád 2438 Pentelei Molnár János 2496 Pettera Hubert 2562 Pallós Ármin 2369 Papp Elek 2306 Dr. Papp Sándor 2194 Pege Willy 1276 Prévost Marcel 1330 Püspöky Sándor 1463 Petőfi Sándor 1560 Pabló Iglesiás 1607 Pellei Géza 1702 Perczel Mór 1796 Peary Róbert 1799, 1844 Panthan Lajos 1801 Page Polly 1888 Peary Róbertné 1936, 1985 Peary Mary 1936 Báró Profi Kocsárdné 2081 Péter szerb király 2129 Paquin asszony 2132 Pertich rendőrkapitány 2194 Pollack Ágoston 2195 Préda Ilona 2256 Polti Mihály 2306 Paratl Gusztáv 2306 Rácz Vilmos 1703 Beinisch Henrik 2136 Bóka F. Ármin 1373 Ruszné 1424 Dr. Röntgen 1936 Bougier Henrik 2074 Rimanóczyk Jenő 2562 Simon efendi Tehaján 2496 Schmidhauer Lajos 2496 Supilo 2562 Szabó Endre 2438 Schiller Frigyes 2370 Steiner Eszti és Ilona 1613 La Sylphe 1469 Spektor Ábrahám 1614 Sommer Roger 1653 Salányi Anna 1702 Sándor szerb hg. 1797 Dr. Salimbini 1889 Steinheimné 2195, 2251 Schultz dr. 1376 Schrödling Tamás 2136 Szakál Árpád 1372 Szemzán esz Szaltanah 1425 Széll György 1563 Szemere Miklós 1703 Dr. Szalánszky József 2194 Gr. Szápáry Pál 2196 Szilágyiné­ Bárdossy Ilona 2197 Sztojanovics Ljuba 2201 Szimbrakac­isz őrnagy 2201 Szappanos István 2306 TOLNAI VILÁGLAPJA Tarcsay Pál 1463 Gróf Teleky Árvéd 1322 Báró Taxis József 1514 Taft William 1802 Tolsztoj Leó 1888 Thaly Kálmán 1935 Torgulicza Péter 1941 Törzs Jenő 2495 Tropsch Mária 2080 Dr. Tüdős János 2135 Gróf Tisza István 2196 Tipaldos tengerész hadnagy 2201 Tauszki Lipót 2257 Tosseli zongoraművész 2311 Trouard-Biollet 2312 Umberto olasz trónörökös 2253 Újházi Ede 2563 Vágó Géza 1753 Vemsart 1612 Dr. Végh Mihály 1420 Végh Gyula 1470 Vilmos hg. 1794 Vilmos wü­ttembergi király 1798 Virág Lajos 1892 Gr. Vasquez Lajos 1941 Viktor Emánuel 2129 Wojtha Antal 2194 Waldeck Friderika 2307 Wangel Hedvig 1985 Wekerle Sándor 1886 Wellmann léghajós 1654 Wright Frigyes 1330 R. Walker 1983 Weisz Rikárd 1984­ Wiesenthal leányok 1990 Wlassics Gyula 2032 Wagner Mihály 2562 Weinberg Gyula 2369 Weyler­ tábornok 2370 Wildenauer Béla 2468 Whitney 2036 Woppera Lajos 2136 Dr. Winchkler István 2194 Wölfling Lipót 2311 Gróf Zay Károly 1514 Dr. Zierkelbach Antal 1560 Zubovics Fedor 1848 Zerkonitz Emil 2077 Zorbász görög ezredes 2251 Zachár Imre 2308 Gróf Zichy Nándor 2309 Zsófia főherczegnő 1660, 2029 Zsitvay Leó 2033 Gahle, dán miniszterelnök 2370 Mellékletek. Házi kincstár 27, 31, 36, 40, 45, 49 Gyermekvilág 28, 32, 37, 41, 46, 50 .Aranyifjúság 29, 33, 38, 42, 47, 51 ,55 mint háziorvos 30, 34, 39, 43, 48, 52 Események. A szászvárosi román nők tüntetése 1273 A Nerovölgyben tartott előadásról 1278 A nemzetközi sportkiállítás történeti alakjai 1279 A milánói szépségverseny 1279 A Princelli-egyetem hallgatóinak tanulmányai 1280 A legújabb angol népmulatság 1281 Adana keletázsiai város 1281 A nyári biotorversenyekről 1282 A szolferinoi csata emléke 1322 A wagrami csata évfordulója 1323 A szolferinoi csata évfordulója 1324 A­­ »MAC« nemzetközi tennisz-versenye 1325 A német császár és az orosz czár találkozása 1327 A berlini Metropol-színház művészei 1330 A tauerni vasút megnyitása 1369 A horvát bán elleni tüntetők letartóztatása 1371 A beszterczebányai vadászzászlóalj ünnepélye 1372 A tordai fahíd 1372 A párisi »Stella« léghajós­ klub ünnepélye 1374 A czári pár Stockholmban 1378 A losonczi 25. gyalogezred ünnepélye 1419 A kispesti Kossuth-szobor 1421 Az olasz hadsereg új egyenruhája 1279 Az önálló bankért folyó harcz vezérei 1321 Az ecaussinesi leányvásár 1329 Az uj baja-báttaszék­i vashíd 1372 Az új csatahajó vízrebocsájtása 1418 Az argentínai köztársaság k állítási pavillonja 2561 A legújabb labdajáték 2439 A király dédunokái 2500 A német császár Donaueschingenben 2501 A bírósági végrehajtók országos kongresszusa A volt perzsa sah Odesszában 2437 Az új balatoni vasutc megnyitása 1421 A párisi lóversenyekről 1423 A soproni színház tagjai Budapesten 1463 A Tulipán-szövetség ünnepélyei 1464 A berlini motorszerencsétlenség 1465 A baktiár törzs főnökei 1466 A genfi Kálvin-ünnepélyről 1468 A kabilok kegyetlenkedései 1511 A tanítóság továbbképző tanfolyama 1514 A szabadkai műpártolók körének előadói 1515 A fehérvári-uti polgári leányiskola évzáró­ünnepélye 1515 A pécsi kath. legényegylet műkedvelői elő­adása 1516 A ráczkevei önk. tű­zoltó-testület műkedvelői­ előadása 1516 A fuldokló ember arczvonásainak tanulmányo­zása 1518 A batonyai iparos ifjúság zászlószentelése 1562 A szegediek küldöttsége Brckán 1562 A pöstyéni galamblövőverseny 1562 A nagyváradi csendőrség ünnepélye 1563 Az új balatoni körvasút egyik részlete 1563­ A világosi fegyverletétel 1565 Az angol ápolónők lovasezrede 1567 A czár francziaországi tartózkodása 1605, 1606-A spanyol király visszatérése Madridba 1806­ A bolgár királyné és fia Pöstyénben 1614 A fjerd-kézimunkatanitás diadala 1614 A hét hónapos úszóművész 1615 A nagymarosi szépségverseny 1650 A kölni kath. nagygyűlés 1651 A lipcsei egyetem ötszázéves fennállásának­ jubileuma 1652 A budapesti kenyérgyár 1654 A spanyol-kabil harcztérről 1561, 1608, 1609, 1610, 1655, 1657, 1706, 1749, 1989, 2133, 2253 A kecskeméti országos dalosversenyről 1656 A Wagner-előadások fejedelmi látogatói 1657­ A s­ztrájkoló stockholmi munkások gyűlése 1658 Az angol királyi és orosz czári család együtt 1697 A cannesi vizi sportversenyekről 1698 A Szajna-folyón rendezett viziünnepségről 1699 A várnai csata 1701 A védő hatalmak csapatjai elhagyják Kréta­szigetét 1705 Az angol szárazföldi katonaság kísérletei 1706* A női kalapok kigúnyolása 1706 XIII. Alfonz kis­fiával 1706 A kassai pokolgépmerénylet 1752 A csepeli robbanás áldozatai 1753 A Thaw-féle bűnpör tárgyalása 1754 A görög királyi udvar 1793 A tiroliak szabadságharczának évfordulója­ 1794, 1795 A krétai kormány 1797 A rheimsi repülőgépversenyekről 1801 A gross-meseritschi magyar-osztrák hadgyakor­latok 1841, 1842 A magyarországi őszi hadgyakorlatok 1842,1892 A tusnádfüredi Lawn-tennisverseny 1846 Aggharczosok ünnepe 1847 A budafoki gazdálkodók zászlószentelése 1847 A patronage-kongresszus megnyitása 1848 A berlini állatkert érdekes eseménye 1849­ A nyugateurópai kultura diadala 1851 Az aradi Kossuth-szobor leleplezése 1885 Az önálló bank harczosai 1886 A 16 patáinak ápolása 1890 A lovasberényi református templomavatás 1891 A Wiener Athletiksport-Club csapata Buda­pesten 1893 A magyar vendéglősök nagygyűlése 1894 A zombori sajtóiroda jótékonyczélú estélye 1894 A magyar-osztrák hadsereg motorbiciklista csapata 1937 A berlini rendőrök lőgyakorlata­ 1938, 1939­ A hegymászás veszedelmei 1940 A rozsnyói szépségverseny 1941 A Royal-orfeum 1942 A zágrábi felségárulási monstre-per vádlottal 1982 Az erzsébetfalvai Kossuth-szobor 1982 A budapesti kovács- és kocsigyártó-ipartestület zászlószentelése 1983 A M. A. C. őszi viadala 1983 Az idei angol hadgyakorlatokról 1986 A németországi hadgyakorlatokról 1986 A berlini repülőgép-versenyről 1989 A székesfehérvári vértanú-szobor 2032 A gáborjáni vérfürdő tettesei 2033 Az­­idei franczia hadgyakorlatok 2038 A kínai küldöttség Madridban 2075 A Republique léghajó szerencsétlensége 2075­ A zürichi léghajó­versenyről 2079 A nemzet­közi Lawn-tennisverseny 2081 Az első czigányiskola Magyarországon 2081 Az olasz király és az orosz czár találkozása 2139­ Az első osztrák kormányozható léghajó 2131 A bordeauxi vinczellérünnepek 2138 A leégett Hungaria-gőzmalom 2198 Az antiumi leány 2199 Az első aviatikus nő 2199 A közös istentiszteletről 2200 A Petőfi-ház ünnepélyes megnyitása 2250 A raccognighti fejedelem-találkozás 2255 A berlini »Poseidon« úszóegyesület versenye 225© Az újpesti kurucz­ asztaltársaság szüreti mulat­sága 2256 A Kossuth-mauzóleum 2305 Az osztrák képviselőház új elnöksége 2307 A Magyarországi Főegyesület közgyűlése 23081 A székely körvasút megnyitása 2309 A berlini kutyakiállításból 2313 A doveri új angol tengerészeti kikötő meg­nyitása 2314 Az Egyesült­ Államok elnökének és a mexikói elnöknek találkozása 2314 A berlini udvari társaság parforce-vadászata 2371 Az új műegyetem 2430 Triesztben

Next