Tolnai Világlapja, 1931. január-március (31. évfolyam, 1–13. szám)

1931-02-18 / 8. szám

Megjelenik minden héten szerdán. Előfizetési ára negyedévre 2 pengő 90 fillér, félévre 5 pengő 80 fillér. Egyes szám ára 24 fillér. Pályaudvarpkon is. Ausztriában 50 Groschen, Romániában 20 lel, Jugoszláviában 7 dinár, Csehszlovákiában 3 korona, Amerikában 12 cent Olaszországban 1 llr.i,50 cen­tesimo, Franciaországban 2 frank. Lapunk előfizetői és számonkénti vásárlót a kedvezmények beszerzésére nézve lapunk 30. oldalán találnak részletes felvilágosítást. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII, Dohány u. 12—14. Telefón: József 423 -39 és József 423 - 50. Tolnai Világlapjában megjeleni képek és cikkek utánnyomása tlloa! XI. Pius pápa megindítja a Vatikán új elektromos központjának erőműveit A Vatikán az utóbbi időben nagyot fejlődött. XI. Pius pápa a modern technika minden vívmányával felszerelteti a pápai államot-Marconi szenátor megépítette a Vatikán rádióállomását, amelyet a pápa a világ összes katolikusaihoz intézett szózattal nyitott meg és Ugyanakkor megindította az új elektromos centrálé hatalmas erőműveit is. A független pápai állam csodálatos fejlődésének bizonyítéka pz a kép, amcJy azt a jelenetet mutatja be, amikor XI. Pius sajátkezűleg megindítja az elektromos központ erőműveit, 3

Next

/
Thumbnails
Contents