Tolnai Világlapja, 1938. január-március (38. évfolyam, 1–14. szám)

1938-02-09 / 7. szám

TOLN AI VILA GL A PJ A A jcgbalctt rendkívül tetszetős, szép és népszerű sport, de a lábfejet alaposan igénybcveszl. Angliában, ahol gondosan vigyáznak arra. hogy a sport ne ártson az egészségnek, a jégbalerinákat minden héten megvizsgálja a láb-orvos, nincs-e valami ártalma* elváltozás a lábukon. A vizsgálat vidáman folyik és nagyon ritka, amikor „beteget" találnak a művésznők között. 6 Hodzsa Milán dr, Csehszlovákia miniszter­elnöke, a békebeli kiváló politikus és újság-Író most töltötte be életének 60. esztendejét. 1919 óta sorozatosan töltötte be a minisz­teri tárcákat a különböző kormányokban, 1935 óta pedig miniszterelnöke Csehszlová­kiának. Születése évfordulóján az egész köz­társaság melegen ünnepelte az államférfit. Ananda Maliidul, a tizenkétesztendős sziámi királyfi St. Moritz havasaiban tanul síelni. Svájcban végzi iskoláit a 11 milliós sziámi népcsalád feje s a tantárgyai közül a téli sportok sem hiányzanak. Marjorie Lewist, az angliai mormonok 16 éves szépségét választották meg Chelmsford­ban szépségkirálynővé. A választás után nagy meglepetésre a „királynő" lemondott a rang­járól, mert amint kiderült, édesatyja bele­egyezése nélkül vett részt a versenyen. A mor­mon vallás a családfőnek akkora jogot bizto­sit, hogy beleegyezése nélkül a család tagjai a nyilvánosság előtt nem szerepelhetnek.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents