Tótfalusi István: A könyvek könyve. 1. Az Ószövetség (1991)

TÓTFALUSI ISTVÁN A KÖNYVEK KÖNYVE Hazai, sőt világviszonylatban is újszerűen közelíti meg a szerző „a könyvek könyvét”, a Bibliát. A kétkötetesre tervezett műnek ez az első kötete kétharmadában magát a bibliai anyagot adja elő oly módon, hogy a teremtéstől a makkabeus szabadságharc diadaláig a zsidóság legendáinak és történelmének minden mozzanatát végigköveti a történeti könyvek vonalán haladva. Ebbe az akár történelmi regényként is végigolvasható alapszövegbe a szerző leleményesen ágyazza bele a bölcsességi és prófétai könyvek legszebb, legfontosabb részleteit. Teszi mindezt a maga előadásában, de minden modernizálás és „feldúsítás” nélkül, szigorúan a Biblia hiteles szövegéhez és sajátos előadásmódjához ragaszkodva. Csak épp elhagyja az ismétléseket, kitérőket, zavaró párhuzamokat, mellékes epizódokat, a genealógiákat és oldalakra terjedő mindenféle felsorolásokat, egyszóval mindazt, ami miatt korunk átlagos emberének - mit szépítsük - hamar elmegy a kedve az eredeti szöveg végigolvasásától. Nyelvezete közel áll a mai élő nyelvhez, de kissé emelkedett stílusával, gondos szóválasztásával klasszikus bibliafordításaink jellegzetes ízeit idézi. Aki a könyvnek ezt a részét figyelmesen elolvasta, annak joggal támadhat az a benyomása, hogy a Bibliát olvasta, és nem alaptalanul állíthatja, hogy lényegében ismeri a művet.

Next