Luczenbacher János (szerk.): Tudománytár 1839. Értekezések 6. kötet

KOVÁCS LÁSZLÓ: A' müncheni fenyítő dologház. [Tanulmány] 1839. Értekezések. 6. k. 10. füz. 205-218

218 A' MÜNCHENI FENYÍTŐ DOLOGHÁZ, az egyesek ügyei és jóléte is. És bár megérthetné min­denki, h­ogy mikor a' fogházak javításán és ez által a' bünüsök megjobbitásán iparkodik, a' polgári társaság 's a' status egyik vezéreszméjét 's czélját, a' közbátorságot se­gíti létre. Hiszem, hogy az országosan szóba hozott fogház ja­vítás nem hal el, és egész hazánkban országosan meg­állapított terv szerint életbe lép, minthogy a' jó fenyítési rendszer még a' fenyítőtörvények hiányait és a' közbá­torságra ügyelők hibáit is kipótolja és helyre hozza. Ad­ja isten, hogy a' Tisza körül elterülő áldott megyéink, mellyeknek börtöneiben sokszor közel öt száz rab is he­nyél köz költségen, tisztuljanak meg minél előbb a' közbá­torság számtalan m­egrontóitól! KOVÁCS LÁSZLÓ.

Next