Turisták Lapja, 1936 (48. évfolyam)

Fábián Dénes: Az Alacsony Tátra hegyei között (7 képpel)

Az Alacsony-Tátra hegyei között 257 bánya és a Vág völgyében fekvő Rózsahegy között, elágazással Koritnyica fürdő felé, szebbnél-szebb kiindulópontokkal a hegységbe vezető túráinkhoz. Mielőtt felmennénk az erdők felső határára a csúcsok magasságába, néz­­zü­k meg Besztercebánya erdős környékét. A Beszterce patak völgyében a szu­reci úton haladva balra hagyjuk el a Hermaneci-völgyet a híres papírgyárral. Szép hegyi autóút vezet innen át a Fátra gerincén Stubnya fürdőre, a Turóc folyócska völgyébe. Északról a Krizsna (1575 m) kopasz teteje integet felénk, amely a Nagy-Fátra egyik legszebb kilátó pontja; itt találkoznak Liptó, Zólyom és Turóc vármegyék határai. A szuróci úttól jobbra esik Urvölgy régi réz­bányákkal, majd a gyönyörű fenyves erdő és völgyek alján fekvő óhegy köz­ségbe érünk. Fekvése és környéke e hegyvidék egyik legszebb helyévé teszi, ismert búcsújáróhely és nyaralók is gyakran keresik fel. Beljebb a hegyek kö­zött a Zwolen (1403 m) csúcsa alatt van az újabban fejlődésnek induló Dono­vál magaslati üdülőhely 1000 m magasságban, zöld erdők és virágos rétek kö­zött. Innen már komoly túrákat tehetünk az Alacsony-Tátra nyugati részét ké­pező Prasiva főgerincére, vagy átmehetünk a híres koritnyicai völgy ölén rej­tőző Koritnyica fürdőre. Ha a tájképi szépségekben bővelkedő műúton nagy kanyarodókkal átkelünk a Stureci-hágón, Háromre­vúca községnél elérjük a Re­vúca völgyét, mely a Vág mellékvize s mintegy 35 km hosszú. A Krizsna tövében ered s Rózsahegynél ömlik a Vágba, elválasztva az Ala­csony-Tátrát a tőle nyu­gatra emelkedő hegyektől, amelyek mind a Nagy-Tátra rendszeréhez tartoznak. — Oszada községnél elágazik a Revúca völgye, s innen a ko­ritnyicai völgyön Koritnyi­cára mehetünk, hova Rózsa­hegyről vasútvonal is jön fel. Koritnyica fürdő a Pra­siva hegycsoport északi tö­vében fekszik, 847 m magas­ságban, kiterjedt fenyves er­dőségek közepén. A környé­kező hegyek, százados erdők és ligetek, valamint ásvá­nyos forrásai (földes-vasas savanyúvizek) sok fürdő­vendéget és turistát vonza­nak erre a minden kényel­met nyújtó fürdőhelyre. A hegyek felé vezető utak gon­dosan vannak jelezve és szép kirándulások tehetők a közeli erdőségekbe és a völ­gyet záró másfélezres hegy­tetőkre. Koritnyicától délre fejlődik ki az Alacsony-Tátra főgerince, a Prasiva, amely itt már az erdőhatár fölé emelkedik. Legkényelmesebb útja a Kozi-Hrbat (1330 m) és a Holica (1425 m) kö­zötti nyeregből vezet fel. A nyeregből a délnek nyíló Selmecbánya, Leányvár.

Next

/
Thumbnails
Contents