Turisták Lapja, 1939 (51. évfolyam)

Peitler Gyula dr.: Így történt

DEGENFORGALOM. Pécs idegenforgalmi tervei 1939-re. Pécs városa az idei évet elsősorban arra kívánja felhasználni, hogy a mecseki turistaforgalmat növelje. Az Idegenforgalmi Hivatal már elkészítette az ízléses útjelző táblákat, emellett az egész Mecseket feltüntető eligazító táblákat helyeztek el a város különböző útvonalain. Új prospektus is készül a Mecsekről. A pécsiek követve más városok példáját, az év folyamán filléres vonatokat indítanak a Felvidékre. A város számít arra, hogy a felvidékiek hasonló szeretettel törekednek majd Pécs városát is megismerni. Az egyre jobban elmélyülő magyar-szerb barátság kifejezéseképpen azzal a tervvel is foglalkozik a város, hogy ez évben cserevonatokat eszközöl ki Jugoszláviába. A város idegenforgalmi hivatala egyébként már szétküldte a pros­pektusokat az ország valamennyi középiskolájának, a felvidékieknek is, hogy tanul­mányi kirándulásaik során Pécset is felkeressék. FELVIDÉKI HÍREK. A felvidélki idegenforgalomról február végén a felvidéki minisztériumban tanácskozások folytak. Az értekezeleten Dr. Hallósy István az Országos Idegenforgalmi Hivatal vezetője, — akit most választottak meg a Magyar Turista Szövetség egyik társelnökéül, — érdekes felszólalásban foglalkozott a magyar idegenforgalom időszerű kérdéseivel. Rámutatott arra, hogy a magyar közönségben fel kell kelteni a Felvidék meglátogatására irányuló érdeklődést. Igen fontos, hogy a visszacsatolt terület az idegenforgalom révén is keresethez jusson. Rendkívül sürgető a vasrít és autóbuszközlekedés rendezése, olcsóbbá tétele, a körutazási jegyek és filléres vonatok minél gyorsabb életbeléptetése. Az értekezlet Dr. Hollósy javasla­tait magáévá tette, így remélhető, hogy a Felvidék bekapcsolása az idegen- és belső vándorforgalmunk vérkeringésébe, már a közeli hetekben megkezdődik. Egyébként az egész kérdéscsoport megoldását a felvidéki minisztérium hatáskörébe utalták (netáni pénzügyi támogatás stb. céljából), míg a gyakorlati kivitel Dr. Hallósy István vezetésével az OIH-ra vár. Rozsnyó város közgyűlése elhatározta, hogy az evangélikus polgári leányiskola épületének egy részét, továbbá a régi evangélikus gimnázium épületét turistaszálló­nak rendezi be. A tantermeket kis szobákra osztják s mindegyiket vízvezetékkel sze­relik fel. A tavaszi turistaforgalom megindulásának idejére már üzembe is helyezik a kétszázágyas új turistaszállót. Autóbuszjárat Kassáról az Aggteleki barlanghoz. Az ületékes minisztérium elrendelte az Aggteleki cseppkőbarlang cseh kézről visszakerült részének felmérését. Pár évvel ezelőtt Dr. Kessler Hubert barlangigazgató közreműködésével végzett első felmérés tapasztalatai alapján, most egy harmadik mérnököt képeznek ki erre a különleges felmérési műveletre s azután megint az állami földmérés terhére hozzá­látnak ennek a nagy érdekességű munkának keresztülviteléhez. A megszállás alól felszabadult Domica bejárata és az aggteleki bejárat között a húsz év óta elhanyagolt országútat rövidesen átépítik. A minisztérium értesítette a turistaszövetséget, hogy már utasítást adott a miskolci államépítési hivatalnak, hogy 9000 pengő költséggel végeztesse el az útszakasz rendbehozatalát. Párhuzamosan utasítást kapott a rimaszombati államépítési kirendeltség is, a kőtermelés és fuvaro­zás megindítására. Miután az út kiépül és használható állapotban lesz, Pelsőc és Szín között autóbuszjárat fog közlekedni, amely lehetővé teszi a barlang valamennyi jára­tának egyszerű megközelítését. Jelentős szempont, hogy a gyorsvonat Pelsőcön is megáll. Az a terv továbbá, hogy Kassáról — egyelőre kísérletképpen — ünnepnapo­kon közvetlen autóbuszjáratokat indítanak Aggtelekre. A fentiekkel kapcsolatban a Turistaszövetség megkereste az államvasutak igazgatóságát, hogy az Aggteleki bar­lang megközelítését megkönnyítő kedvezményes Putnok-Szin viszonylatú körutazási jegyek érvényét terjessze ki Pelsőc állomásra is. Az államvasutak hozzájárultak a

Next

/
Thumbnails
Contents